Tore Skadal"/>

Skolerer entreprenører

Entreprenører i Troms møter en stadig tøffere konkurranse utenfra med å sette seg på skolebenken.

  Foto: NESO

  Foto: Neso

nyheter>>

Entreprenører i Troms møter en stadig tøffere konkurranse utenfra med å sette seg på skolebenken. Toppledere fra 26 BA-bedrifter i Nord-Norge setter seg i disse dager på skolebenken for å stå bedre rustet i den stadig tøffere kampen om rekruttering og kontrakter, melder kompetanseleder i NESO Jack Johnsen

Samling

Første samling var i Tromsø nylig. Seks av bedriftene er fra Troms. Daglig leder i Storegga Entreprenør, Eivind Olsen, Bardufoss og daglig leder Bård Hansen i Nilsen & Haukland, Harstad, sier de har store forventninger til Topplederskolen.

- Vi er bedriftenes ansikter utad. Det er viktig at vi framstår som tydelige ledere med klare mål overfor nye medarbeidere og i forhold til nåværende og framtidige kunder. Med gjennomført opplæring i Topplederskolen håper vi i bidra til å styrke BA-næringen i Troms, samt å etablere gode nettverk på ledernivå i vår bransje, sier Bård Hansen.

Kontrakter

Kampen om kontraktene har hardnet til, og stadig flere riksentreprenører og utenlandske aktører har meldt seg på i kampen om oppdrag i nord. En samlet BA-næring i landsdelen har merket lavere lønnsomhet og priser. Dette er bakgrunnen for at NESO (Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon) nå starter egen , forteller Jack Johnsen i NESO.

Topplederskole for sine 77 medlemsbedrifter av små og mellomstore entreprenører i Nord-Norge.

- Mange av oss er ledere i bedrifter der det pågår generasjonsskifter. En ny tid trenger nye ledere for å sikre rekruttering, innovasjon og konkurransekraft. Næringa i Nord-Norge mangler for tiden 1650 personer. Samtidig merker vi økt konkurranse fra riksentreprenører og aktører fra utlandet i kampen om de store kontraktene i Troms. For å lykkes i denne situasjonen må vi som ledere jobbe smartere internt i bedriftene og ut mot kundene, sier Eivind Olsen.

Støtte

Topplederskolen støttes av Innovasjon Norge med et betydelig beløp, sier administrerende direktør Ruben Jensen i NESO.

-Vår ambisjon med dette nye skoletilbudet i NESO er å styrke lederen slik at han blir bedre i stand til å lede virksomheten mot bedre lønnsomhet i et stadig tøffere marked. NESO driver i tillegg flere andre skoletilbud for BA-næringa i Nord-Norge, blant annet BAS-skolen, Formannskolen, Prosjektlederskolen og Lærlingeskolen.