Kvinnene er fornøyde

Kvinnelige ledere i Nordland, Troms og Finnmark er generelt mer positive til arbeidsplassen enn sine mannlige kolleger.
nyheter>>

Dette kommer fram i en landsdekkende studie gjennomført for ledelsesorganisasjonen Lederne. Mer enn 1600 norske ledere har deltatt i studien, der deres opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap har blitt kartlagt.

De kvinnelige lederne skiller seg positivt ut på samtlige av faktorene som er målt i undersøkelsen.

– Dette tyder på et stemningsskifte i lederrollen og hvilke egenskaper som verdsettes i arbeidslivet. Kanskje tradisjonelle kvinnelige egenskaper har fått større plass, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.Meningsfylt jobbhverdag

Undersøkelsen avdekker at hele 90 prosent av kvinnene i Nord-Norge mener jobben er meningsfylt og ser på den som noe mer enn bare en jobb. Til sammenligning er det 80 prosent av mennene som mener det samme.

– Dette er et uventet resultat, og vi hadde ventet mindre forskjell mellom menn og kvinner, sier administrerende direktør Jannik Krohn Falck i Great Place to Work, som har gjennomført undersøkelsen.Nordnorske kvinner i balanse

Når studien stiller spørsmål om medarbeiderne og lederne opplever å bli oppmuntret til å finne balanse mellom arbeid og privatliv, svarer 64 prosent av kvinnene i Nord-Norge bekreftende, mens 46 prosent av mennene er enige.

– For mitt vedkommende handler det om å være strukturert både hjemme og på jobb. På den måten klarer jeg å opprettholde balansen, og mestre hver av disse arenaene, sier Asta Sofie Lassesen fra Tromsø. Hun er tilsatt som ny finansdirektør for Hurtigruten fra 1. januar 2012.

I oktober ble Lassesen kåret til et av de største ledertalentene i Norge av økonominettstedet E24. Hun er forsiktig med å knytte lederskap for tett opp mot kjønn.

– Jeg mener at trivsel på arbeidsplassen handler like mye om hvordan man er som person, det handler om lederstil og type, fremfor kjønn, mener hun.