Ivar L Paulsen"/>

Bor i mørklagt vei

Eileen og Ivar Kristensen tør nesten ikke gå ut når vinteren viser vrangvilje. Stummende mørke og glatt vei er ingen god kombinasjon for de mange eldre i Nerheimveien i Harstad.
nyheter>>

De fleste i Nerheimveien er godt over 70 år gamle. Til tross for at Eileen Kristensen, som selv er i 80-årene, er god til beins, har selv hun problemer av og til.

– Det har hendt at jeg har måttet ha med meg sand og strø foran meg når jeg skulle oppover veien på hålka, sier hun.

Men problemet er ikke så mye is og hålke, som manglende veibelysning.

– Det har alltid vært mørkt her i veien, sier Ivar Kristensen. – For tre år siden startet vi arbeidet med å få kommunen til å sørge for belysning.

– Til nå har vi ikke lyktes, legger Eileen til.Med livet som innsats

Nerheimveien er en smal stikkvei som går parallelt med Bårnakkveien, like overfor Rema på Seljestad. Inntil Seljestadveien ble utbedret for ikke så lenge siden, var det ett lyspunkt ti meter nedenfor krysset til Seljestadveien. Det lyset forsvant med utbedringen.

– Ikke at det var så mye hjelp i det. Resten av den 200-300 meter lange veien er mørk. Og den er bratt. Vi går med livet som innsats når det er vinter og vi ikke ser hvor vi setter føttene, sier Eileen.

– Ett er å gå oppover veien, men når vi går nedover blendes vi av lysene fra Rema slik at det rett og slett blir livsfarlig å gå, legger Ivar til.Skylder på økonomi

Eileen Kristensen har gjentatte ganger vært i kontakt med Harstad kommune om problemet.

– De skylder på dårlig økonomi. En gang fikk jeg høre at om vi betalte lampene, så skulle kommunen sørge for strømmen. Men det gikk de tilbake på. Nå sier de at vi må bekoste det hele selv. Men de fleste her i veien er eldre, som slett ikke har råd til en sånn kostnad.

– Dette er en kommunal vei. Kommunen strør og brøyter. Men å sørge for belysning vil de ikke. Så i påvente av at noen tar til vett, må vi bruke lommelykt og piggsko, og holde oss i gjerdet når vi ferdes langs veien, til hun.

Kan ikke love lys

Enhetsleder Svein-Arne Johansen i drifts- og utbyggingstjenesten i kommunen kan ikke love at det kommer gatelys i Nerheimveien med det første.

- På generelt grunnlag kan jeg fortelle at det eksisterer midler til utbedringer av gamle og slitte gatelysanlegg. Det er gjerne i forbindelse med gravingen til fjernvarmerør at det har oppstått behov for utbedringstiltak. Men å bygge nye strekninger har vi ikke midler til for tiden, sier Johansen, som likevel synes det er positivt å få inn ønsker om gatelys fra befolkningen.

- Det å få innspill på aktuelle områder er positivt. Det gir oss en oversikt over hva folk ønsker og hvor det er behov. Det fører til at det kan være muligheter å få behovene innarbeidet på sikt.

- Er det å dele utgiftene til gatelys med beboerne en aktuell vei å gå?

- Det er slik i dag at når det bygges boliger i nye områder, er det krav om lys. Da finansieres blant annet gatelys av tomtesalget. Ser vi så på gamle boområder, er vi åpen for deling av utgifter, men det er viktig å være oppmerksom på at det er standarder for hvordan slike anlegg skal se ut, avslutter Svein-Arne Johansen.Vil du rapportere om mangler tagging, søppel, hull i veien eller ødelagte gatelys kan du benytte nettsiden FiksGataMi.