Rødgrønt i Kvæfjord

Etter et møte mandag er det klart at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti i Kvæfjord fortsetter samarbeidet i neste periode. Torbjørn Larsen blir ordfører.

  Foto: kjell solbakken

nyheter>>

Det betyr at Torbjørn Larsen fra Arbeiderpartiet blir ny ordfører med Karin Johansen fra Senterpartiet som ny varaordfører. Alle partiene vil bli representert med faste medlemmer i formannskapet, skriver de tre partiene i en pressemelding.

Partiene har nedsatt en arbeidsgruppe som i løpet av få dager skal legge fram et forslag til en felles politisk plattform som grunnlag for samarbeidet.

Det er likevel allerede klart at det er enighet om at partiene skal gjeninnføre teknisk utvalg. I tillegg vil partiene opprette et eldreråd og et eget råd for funksjonshemmede.