Knut Godø"/>

Grytlandsferga igjen byens båt

En nystartet venneforening kjøpte Grytlandsferga på tvangsauksjon tirsdag formiddag.

  Foto: Knut Godø

  Foto: Knut Godø

  Foto: Karl Gunnar Harbak

nyheter>>

Venneforeninga Grytøy-Harstad Fergeselskap ble stiftet for to uker siden, og første mål ble nådd ved halv 11-tida tirsdag formiddag. To av foreningens sentrale medlemmer fikk tilslaget da MS «Grytøy» gikk under hammeren i Asker tingrett. Kjøpesummen var 15.000 kroner.

Budstikka.no skrev; "Treskøyte på billigsalg".

Eneste bud

– Det gikk bedre enn vi hadde forventet, sier Jarl A Aspaker, nestleder i venneforeningen. Han var i Asker sammen med styremedlem Ole Skjelstad.

Lagets bud var det eneste avgitte. Ett bud var blitt trukket dagen før auksjonen, og en annen fremmøtt i salen avga ikke bud. Vennelagets bud ble notert, og skal godkjennes rettslig så snart som mulig.

– Godkjennelsen er ifølge namsfogden en formalitet. Vi begynte enda lavere, men vi måtte opp et stykke for at det i det hele tatt skulle bli noen handel. Vi endte på en pris som er et flott utgangspunkt for framdriften i prosjektet, sier Aspaker.

– En gledens dag! Nå skal båten på slipp en tur, og vi går i gang med å legge planene for hjemturen, sier Johs Sørvoll, vennelagets leder. Nå går arbeidet i gang med å finansiere slipsetting, hjemtur og restaurering.

– «Grytøy» er byens båt. Vi håper på god oppslutning både fra private og næringsliv.

Førstehjelp

I første omgang må foreningen ha inn 150 000 kroner. Summen skal brukes til nødvendig ryggdekning for en slipsetting i Oslo. Båten skal bukseres fra Asker til Oslo, og inntil summen for slipsetting er klar blir MS «Grytøy» liggende ved Norsk Sjøfartsmuseum, for øvrig på omtrent samme sted som «Anna Rogde» lå før den ble kjøpt nordover tidlig på nittitallet.

– «Grytøy» lekker. Den må rengjøres under, smøres og tettes. Hun skal ha førstehjelp for å klare turen nordover. Vi er usikre på hvor mye penger som må til, derfor har vi satt summen høyt.

Aspaker sier at hvis alt går etter planen stevner «Grytøy» inn til Harstad en gang før jul.

Ifølge foreningens leder Johs Sørvoll er avtale inngått om leie av rederikontorer i Strandgata.

Allerede har foreningen opplevd pågang fra folk som har et varmt forhold til den nærmest legendariske Grytlandsferga, som frakta folk omkring i Indre Vågsfjord gjennom en årrekke. Blant annet har tidligere eiere meldt seg for å donere utstyr og dokumentasjon. En mengde private og bedrifter har ytret støtte til prosjektet, og det kommer foreningen nå til å trenge på alle måter, hvis den igjen skal gjøre «Grytøy» til byens båt, som Aspaker sier.