Torsken kjøper ikke Holmenvær

Dagens Næringsliv kunne i går melde at Torsken kommune hadde kontaktet nabokommunene angående et mulig kjøp av Holmenvær.

Ettertraktet. Naturperlen Holmenvær tiltrekker seg mange mulige kjøpere, men Torsken kommune blir ikke ny eier. Nå håper kommunen på staten som ny eier. Foto: Notar Eiendom 

nyheter>>

– Ikke korrekt, sier varaordfører i Torsken, Fred Ove Flakstad.

– Kommunen har ikke økonomi til å kjøpe området, så vi har egentlig ikke vurdert det engang. Men det er et faktum at vi er bekymret for utviklingen med at pengesterke folk uten tilknytning til distriktet kjøper opp naturperler også i Nord-Norge, forteller Flakstad.

– Hekkingen er allerede solgt, nå går også Holmenvær under Hammeren, hvilket sted blir det neste? Ørja eller Halvardsøya? Hvis trenden fra Sør-Norge sprer seg hit, tror jeg nok at temaet kommer til å bli tatt opp i Midt-Troms-tinget der alle kommunene i området er representert.

Fylkesmannen

Selv om Torsken kommune ikke har intensjoner om å kjøpe Hekkingen verken alene eller sammen med andre, ønsker Flakstad at det offentlige gjør noe for å bevare slike naturperler.

– Ordføreren har tatt kontakt med fylkesmannen angående en mulig statlig overtakelse av Holmenvær, og kommunen kommer ganske sikkert til å jobbe opp mot både fylkeskommunen og staten for å bevare Holmenvær for offentligheten, sier varaordføreren i Torsken.

I startfasen

Assisterende Fylkesmann Bård M. Pedersen bekrefter at kommunen har kontaktet både Fylkesmannen og Direktoratet for Naturforvaltning for å undersøke muligheten for et offentlig kjøp av Holmenvær.

– Men saken er fortsatt i starfasen. Fylkesmannen skal ha en befaring på Senja i slutten av august, og jeg regner med at Holmenvær vil bli diskutert da.

Pedersen sier videre at selv om staten har en del midler til oppkjøp av friområder, er det snakk om prioriteringer.

– Holmenvær er jo ikke det lettest tilgjengelige området i Troms. Når det er sagt, må jeg understreke at vi i utgangspunktet er positive til kommunens initiativ, avslutter han.

Daglig leder Frode Pedersen ved Notar Eiendom på Finnsnes opplyser om at det er bortimot 20 privatpersoner som har meldt sin interesse for Holmenvær.

– Det er enda mer pågang enn vi hadde forventet. Salgsoppgaven er ikke 100 prosent ferdigstilt enda, så vi har ikke mottatt noen bud så langt.

rune.kristiansen@folkebladet.no - 90955242