Havets filter

Harstadværingen og marinbiologen Børge Holte har sendt glassøyet sitt ned på dypet.
nyheter>>

Holte leder en ekspedisjon som kartlegger havbunnen utenfor Nord-Norge. Bare noen dager etter at ekspedisjonen gikk til sjøs melder han om oppsiktsvekkende mengder av bunndyr utenfor Sørøya.

Forskningsskipet "G. O. Sars" gikk fra Tromsø 15. aprli og la seg etter en dags ferd i posisjon for det første videoopptaket på havbunnen. På vel 30 meters dyp, over en lengde av 700 meter observerte forskerne oppsiktsvekkende tette matter av sekkedyret tunicata.

Matter av bunndyr

- Også på en nærliggende stasjon, bare 5-6 km lenger vest, ble lignende "matter" av sekkedyr observert. En og annen kråkebolle pyntet med små sekkedyr ble også sett. Ikke mindre interessant var forekomsten av stortare, dog ikke særlig høye planter, ned til 37 m dyp. Det viser at lyset trenger ganske dypt ned i de klare vannmassene. Forekomster av kalkalger ble registrert. Denne algen dekker ofte stein og harde flater med sin rødaktige kalkoverflate. Av andre mer eller mindre dominerende dyregrupper som ble observert, kan svamp og o-skjell nevnes, skriver Holte i sin logg fra toktet.

Filtrerende dyrearter på bunnen forsyner seg uavlatelig av organismer og matpartikler i sjøvannet, og blir i neste ledd mat for et rikt antall arter som lever i og på bunnen.

- På denne måten overføres biologiske ressurser til bunnmiljøet, som har den mest artsrike faunaen vi kjenner i våre kyst- og havområder, skriver han.

Stormkast

Alt vat ikke bare idyll. Været vartet opp med full storm og 5-6 meters bølger lørdag. Da tar forskerne pause, det nytter ikke å senke ned tung redskap for å hente prøver fra bunnen i slikt vær. Elleve forskere og et mannskap på 15 ventet i helgen på bedre vær. Hensikten med årets tokt er å kartlegget store deler av Finnmarks nære kystområder.

Mareano skal også i to tokt i år kartlegge bunnforholdene på deler av Nordland VI, sørvest av Lofoten. Til sammen skal et 40-tall stasjoner undersøkes med video-linjer på 700 meter, samtidig som bomtrål, bunnslede og grabb henter opp bunnprøver.