Hans Viktor Øye"/>

Beholder navnet

Harstad beholder kommunenavnet også etter at Bjarkøy er innlemmet i kommunen 1. januar 2013.

ENIGHET: Bjarkøyordfører Eddmar Osvoll, fylkesmann Svein Ludvigsen og harstadordfører Helge Eriksen kan puste lettet ut. Det ble enighet om navnet på den nye kommunen. 

nyheter>>

Formelt sett er det Kongen i Statsråd som avgjør navnet på den nye kommunen, men de lokale rådene er klare. Bjarkøy kommunestyre har vedtatt at navnet skal være Harstad kommune.

I Harstad kommunestyre kom det likevel forslag om at den nye kommunens navn skulle være Trondenes.

Også i Bjarkøy kommunestyre helte man mot Trondenes. Det som ble avgjørende var at flertallet i Harstad kommunestyre mente Harstad måtte forbli navnet. Dette fikk flere av kommunestyremedlemmene i Bjarkøy til å snu. De anså det som viktigere å få kommunevåpenet med griffen videre.

Valget av kommunevåpen blir overlatt til Fellesnemnda å avgjøre. Denne nemnda består av formannskapene i de to kommunene, det vil si ni representanter fra Harstad og fem fra Bjarkøy.