Christina Svanstrøm"/>

Årets Harstad Tidende-væring

God i fornybar energi

I høst ble ti års hardt arbeid sjøsatt da Morild II kom i vannet utenfor Gimsøy. Gründer Svein Henriksen i Hydra Tidal er nominert til tittelen årets Harstad Tidende-væring 2010.

NOMINERT: Svein Henriksen fra Hydra Tidal er nominert til årets Harstad Tidende-væring 2010. Foto: Christina Svanstrøm  Foto: Christina Svanstrøm

nyheter>>

Harstad:

Årets Harstad Tidende-væring 2010Overraskelsen er lett å merke når Harstad Tidende ringer for å fortelle om nominasjonen. At det i det hele tatt skulle foregå noen kåring har nesten gått han hus forbi.

Men nå som tidevannskraftverket og hjertebarnet Morild II straks er ferdig med siste del av testperioden, er det lite som trenger gjennom konsentrasjonen.

- Er vi heldige setter vi i gang med strømproduksjonen allerede denne uken, forteller en spent Henriksen.Eksportverdi

Siden slutten av 60-tallet har han vært del i byens industri. Først på Kaarbøverkstedet. Senere flere tiår i Polarkonsult, og etter det kom ideen om produksjon av vinylbaserte gummihansker i selskapet Medical Technology.

- Jeg hadde muligheten til å si meg fornøyd med det. Men hadde lyst til å ta for meg ett siste storprosjekt, forteller Henriksen.

Slik startet han i 2000 arbeidet med Hydra Tidal. De første sju-åtte årene jobbet han alene. Men i dag er det seks ansatte som oppholder seg i lokalene i Harstad.

- Utover det er vi et team på nærmere 20 personer som hele veien har bidratt og holdt prosjektet gående. Gjøres alt rett, er dette teknologi som kan selges og lisensieres over hele verden.Lagarbeid

23. november 2010. Det er stille vann, og tre-fire minusgrader utenfor Gimsøy i Lofoten. Solen ligger rød i sørhorisonten, månen lyser hvit i nord. Og midt i alt dette holdes den offisielle åpningen av Morild II, tidevannskraftverket som skal sette Harstad på energikartet. Presse fra både inn- og utland er på plass, olje- og energiminister Terje Riis Johansen er til stede og sprer godord om prosjektet og mulighetene som ligger i teknologien som utvikles.

- Det som gjør dette prosjektet så spesielt, og positivt både for Harstad og omverdenen, er at det siden starten er bygd på godt lagarbeid.

Mottakelsen er slik han aldri tidligere i yrkeslivet har opplevd. Det fremmes samarbeid over konkurranse.

- Alle leverandører og andre som er med har følt de deltar på norgeslandslaget i fornybar energi. Jeg har ikke møtt noen som har ønsket oss noe negativt, og ved å være fremst på den teknologien vi utvikler finner vi heller ikke noen reelle konkurrenter.Arbeidsplasser

Dersom produksjonen skulle legges eksempelvis til Harstad, vil det i et idealscenario bety mye for arbeidslivet i byen.

Med en automatisert fabrikk for produksjon av kraftverk, anslår Henriksen det vil kunne gi et sted mellom 300 og 400 arbeidsplasser i byen. Produseres det 40 kraftverk i året, er det snakk om nesten 1,5 milliarder inn i kassa.

- Det er hvert fall mulig. Spørsmålet er om vi tør å tenke stort.

- Akkurat nå ligger det inne en søknad om å sette opp en strømpark i Moskstraumen, med 120 kraftverk. Det samme i Rystrømmen utenfor Tromsø, med 20 kraftverk. Dersom man også utnytter havstrømmer, er det potensial for flere 1000 i Nord-Norge.Det nye store

Mange i Harstads kommune og næringsliv fokuserer på olje- og gassutvinning i nordområdene som muligheten til vekst i fremtiden.

- Olje og gass gir viktig verdiskapning både nå og i fremtiden. Men når det er sagt, er dette en ressurs det tar slutt på. I tillegg fjernstyres mye av virksomheten sørfra.

- Utviklingen innen fornybar energi vil virke utjevnende på arbeidsmarkedet de neste ti årene, før denne næringen blir like stor eller større enn oljeindustrien om en ti års tid, sier Henriksen.

- Hvorfor skal Hydra Tidal og Svein Henriksen kåres til årets Harstad Tidende-væring 2010?

- Jeg tror Hydra Tidal vil bli tatt med når Harstads historie skal skrives om 30 år. Når den tid kommer har det som skjer her vært med på å forme mye.