Turid Ingebrigtsen"/>

Her er fjernvarmesentralen

Slik blir fjernvarmesentralen på Hjellholmen. Sentralen består av et flislager og selve varmesentralen med en skorstein på 40 meter.

VARMESENTRAL: Statkraft investerer cirka 200 millioner kroner i Harstad for å føre fram fjernvarme. Slik blir sentralen på Hjellholmen. 

GRAVEARBEID: Veidekke Entreprenør AS er i gang gravearbeidet på Hjellholmen.  Foto: Gurid Ivarhus Næss

nyheter>>

Veidekke AS i Harstad fikk tidligere i vinter oppdraget med å bygge sentralen.

- Entreprenøren er i gang med gravearbeidet, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Olsen i Statkraft.

I første omgang skal det bygges filterbarrierer for å hindre avrenning fra den gamle søppelfyllingen. Rundt seks-åtte ansatte er i gang med arbeidet.

Målsettingen er at sentralen skal stå klar til å levere varme i månedsskiftet september - oktober.

Fjernvarmesentralen består av to bygg, en silo for flis og varmesentralen med brennere. Anlegget vil bli på omlag 55 x 48 meter. Sentralen skal driftes av tre - fire ansatte.

- Totalt vil tilrettelegging for fjernvarme i Harstad koste rundt 200 millioner kroner. Sentralen og arbeidene på Hjellholmen er kostnadsberegnet til rundt 40 millioner kroner, sier Olsen.

Les mer i Harstad Tidende tirsdag.

Se bilder av prosjekter i Harstad. Noen blir realisert, andre ikke.