- På kollisjonskurs

Mads Gilbert kritiserer både statsministeren og helsedirektørens argumentasjon i debatten om lokalsykehus.
nyheter>>

Gilbert mener blant annet statsminister Jens Stoltenberg og helsedirektør Bjørn-Inge Larsens håndtering av den betente debatten, får lokalsykehus til å fremstå som pasientfeller.

I en kronikk i Dagbladet 4. juledag, bruker han Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som eksempel for å påvise at nettopp desentralisering av akuttfunksjoner, øker både overlevelsesprosent og behandlingsresultat når tidskritiske tilstander som hjerteinfarkt og hjerneslag rammer.

"For å kjøpe tid har vi i Nord-Norge bevisst og systematisk desentralisert slike nye avanserte behandlingsformer de siste 12 åra. I løpet av de siste ti åra har dette nøye planlagte og faglig omforente samspillet mellom primærhelsetjeneste, ambulansene, lokale akuttsykehus og UNN-Tromsø spart halvannen time i akuttfasen før oppstart med "Plumbo" (blodproppoppløsende medikamenter, journ. anm.) og redusert dødelighet ved akutt hjerteinfarkt med om lag 30 prosent", skriver Gilbert.

Klinikkoverlegen er imidlertid klar på at sentraliserte enheter også har sitt klart definerte ansvarsområde, eksempelvis kroniske sykdommer som kreft, hjerte- og hjernekirurgi og avansert brannskadebehandling.

Rammer distriktene

Helsedirektør Larsens bruk av begrepet "lokalmedisinske sentre" får en utførlig behandling av Gilbert, som mener større sykehusenheter vil medføre tidstap og ramme distrikts-Norge hardt.

"Kanskje Larsen, Guldvog (assisterende helsedirektør, journ. anm.) og Stoltenberg bør ta ei uke voksenopplæring der ute hvor lokale akuttfunksjoner fungerer planmessig og godt basert på vitenskap, evidens, geografi og avtalt funksjonsfordeling mellom sykehusene? Vi er verken fanatiske lokalpatrioter eller faglig akterutseilte, men vi vet at tid er liv og tid er avstand."

I siste instans mener Gilbert i kronikken at politikernes argumenter fører dem på kollisjonskurs med både folk og fag.

Relaterte saker: