Hans Viktor Øye"/>

Foreslår storkommune

- Det kan være fornuftig å slå sammen de tre ETS-kommunene med Kvæfjord og Harstad, mener Halvar Hansen.

STORKOMMUNE: - En storkommune bestående av ETS, Kvæfjord og Harstad blir verken større i areal eller ha flere innbyggere enn dagens Tromsø kommune, sier Halvar Hansen. 

nyheter>>


Nestoren i harstadpolitikken avviser heller ikke skånlandordfører Svein Bergs forslag om å slå sammen ETS-kommunene.

- Det kan være en klok løsning å få en kommune som et midtpunkt mellom Harstad og Narvik, men hvorfor ikke tenke litt større, sier Hansen.

Ingen gigant

Den tidligere harstadordføreren mener at en storkommune bestående av Harstad (med Bjarkøy), Evenes, Tjeldsund og Kvæfjord ikke vil bli noen gigant i nordnorsk sammenheng.

- Denne storkommunen vil ikke være større i utstrekning enn dagens Tromsø kommune. Den vil heller ikke få flere innbyggere enn det er i Tromsø.

Hansen gir klart uttrykk for at han ikke liker tanken om tvangssammenslåing av kommuner, men har utelukker heller ikke at dette kan bli resultatet dersom ikke frivillighetslinja når fram. Det har den ikke gjort fram til nå.

Han er også enig i analysen om at det stevner med stø kurs for tvangssammenslåinger.

- På den annen side vet vi at tvangsekteskap ikke bestandig får en lykkelig utgang, sier Hansen.

Opp i regionrådet

Også Harstad-ordfører Helge Eriksen mener Bergs utspill er fornuftig. Han tar ikke standpunkt til kommunegrenser eller hvilke kommuner som bør slås sammen.

- Alle må se hvor det bærer. Det går mot en tvangssammenslåing, sier Eriksen.

Han mener derfor at dette blir en sak for regionrådet på nyåret.

- Vi vet at det er et meget solid flertall for kommunesammenslåinger i Stortinget. Jeg tror vi har to år på oss å diskutere denne saken. Det blir derfor viktig å lytte til hverandre for å komme fram med et forslag innen den tid, sier Eriksen.

Han mener det nye Stortinget som blir valgt i 2013 vil bestemme seg ganske raskt i denne saken.

- Jeg vil anslå at vi har mellom fem og ti år på oss før endringene kommer. Derfor må vi ikke bli diktert sørfra, men følge Bergs råd om å være i forkant av utviklingen, sier Eriksen.

Hva mener du om en storkommune?