"Veslegut" tilbake

Den representerer snart 100. år av norges maritime historie, nå er"Veslegut" tilbake på gamle trakter.

  Foto: Rita M.Pettersen

nyheter>>

Den har vært en pioner i kvalfangst, sildefisket, oljeindustrien, fiskeføring samt tradisjonell fart, siden den ble bygget i 1912.

For 36. år sidene kjøpte Steinar Eide fra Gullesfjord båten som da fikk navnet "Eide Junior", og bygde den om for sandføringsbåt til det nye sykehuset i Harstad. Etter fem år fikk Steinar Eide ombygd båten igjen, nå til brønnbåt, før han to år senere solgte den videre til Finnmark.

"Veslegut" som har en lang historie og hatt mange navn gjennom årenes løp, havnet til slutt ved opplag i Bolga. Etter mange år der er den nå kjøpt opp i fellesskap av entusiaster, deriblant Steinar Eides sønn Håvard Eide, som har et sterkt ønske om og bringe båten tilbake i sin opprinnelige stand.

Båten la til kai i Lødingen for proviantering torsdags kveld, før ferden gikk videre til kystens landsstevne i Gratangen.