Vei til Aune akuttsikres

Rekkverk, fjellrensking og dekkeutbedring for 1,72 millioner kroner er fylkesrådens akutte tiltak på den rasutsatte veien til Aune.
nyheter>>

Tiltaket tar verken bort all frykt eller tar bort fare for at folk som kjører til og fra Aune og Elgsnes får stein i hodet. Men det akutte tiltaket er mulig nå. Så får bygda i samla flokk hive seg i kalosjan og begynne å presse fram en tunnel.

Både fylkesråd Kari-Anne Opsals akutthjelp og en del andre opplysninger kom fram i folkemøtet Aune Grendelag arrangerte torsdag ettermiddag. I tillegg til Kari-Anne Opsal deltok veipolitiker Ottar Antonsen, ordfører Helge Eriksen og Vegvesenets Terje Solvoll. De møtte 42 innbyggere som serverte kaffe og kvadratmeter med heimlaga skuffekake, og hadde en hel del på hjertet.Langt ned på lista

Den seks-sju hundre meter lange veibiten opp den dramatiske bratta mot toppen av pittoreske Aunfjellet står dessverre bare som nummer 91 på ei prioriteringsliste over rasutsatte veier i et av landets åtte verste ras-fylker.

En viss tvil om Aune-folkets muligheter til å påvirke lista ble ytret, og kontant tilbakevist av panelet.

- Se ikke så mørkt på det. Vi ser hver dag at det er mulig å arbeide fram veiprosjekter, sa Opsal.

- Aunebygda er viktig for Harstad. Vi må se om det er mulig å innarbeide tunnel i det bomringfinansierte milliardprosjektet Veipakke Harstad, sa Eriksen.

- Når vi får innregna alt som er kommet fram her i dag, bykser auningan oppover lista, sa Antonsen.

Han siktet til det faktum at auningan, ordensfolk som de er, mang en gang for egen kraft og regning har kjørt traktoren til fjells for å flytte vekk nedfallsstein såpass at veien kunne bli farbar igjen for bygdefolk og besøkende.

Innrapportering

Det må de slutte med, for det er det Vegvesenet som skal gjøre, både av sikkerhetsmessige og formelle grunner. Rashendelsene blir dermed loggførte og kommer inn i statistikken - en statistikk som påvirker veibitens status i en større sammenheng. Det finnes skjema for slik rapportering.

Bygdefolket stusset. De har kjørt forbi nedfallsstein hvert eneste år siden veien sto klar til bruk for 36 år siden, og mange ga uttrykk for at det var første gang de hørte om et rapporteringsskjema. Ett var sikkert: Det skulle ikke mangle på retrospektiv statistikk.

En rekke innspill fant veien til politikernes ører, alt fra alternative traseer for vei og tunnel til bygda, til å invitere samferdselsministeren på besøk. Det har gjort vei i vellinga andre steder. Sjansen kommer kanskje når Navarsete klipper snora på prosjektet aunværingene daglig kan følge rett over sundet, strekningen Dale-Alvestad.