Millioner til sjøkultur

Flere lokale fartøyer nyter godt av midler fra Riksantikvaren. I Nordland og Troms ble det fordelt 8,7 millioner kroner.
nyheter>>

I statsbudsjettet for 2010 er det på Riksantikvarens budsjett satt av 42 millioner kroner til fartøyvern over hele landet. Men det kunne gjerne vært mer.

– Vi hadde søknader inne for til sammen 170 millioner kroner i år, sier Turid Årsheim i informasjonsseksjonen hos Riksantikvaren.

For at et fartøy skal kunne få tilskudd er det spesielt to forhold som blir vurdert. Det ene er fartøyet, eller fartøytypens kulturhistoriske relevans for norsk maritim virksomhet. Det andre er fartøyets fysiske tilstand og graden av autentisitet.

Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjektene og legger vekt på en rimelig geografisk fordeling av ressursene.

I Troms ble det fordelt 6.549.000 kroner, fordelt slik:

Anna Rogde (280.000 kr), Blonny (180.000 kr), Brottsjø (1.400.000 kr), Brødrene (140.000 kr), Flid 1 (325.000 kr), Folkvang (292.000 kr), Fuglø (3.152.000 kr), Henko (85.000 kr), Hessfjord (300.000 kr), Lyra (20.000 kr), Nålsund (35.000 kr), Straumnes (140.000 kr), Svenja (25.000 kr) og Tjeldsund (175.000 kr)

Nordland fikk 2.175.000 kroner, fordelt slik:

Anne Bro (200.000 kr), Bakken, sjark (75.000 kr), Blomøy (50.000 kr), Faxsen (275.000 kr), Gamle Helgeland (300.000 kr), Gamle Lofotferga (500.000 kr), Gamle Salten (225.000 kr), Josefa (100.000 kr) og Symra (450.000 kr)