ESPEN JOHANSEN"/>

Fant 1700 år gammel melketann

Tromsøarkeologer fant barnegrav fra romertida på Kveøya.
nyheter>>

Arkeologer fra Tromsø Museum har funnet en grav som kan være 1700 år gammel. Mye tyder på at det er en barnegrav.

Johan Arntzen er arkeolog og jobbet med utgravningene på Kveøya sammen med Ingrid Sommerseth i 2008 og 2009.

Mye tyder på at et barn, trolig jente av høy rang ble gravlagt i grava som ble funnet.

De fant blant annet smykker og melketenner fra romertida.

– Basert på gjenstander og beregninger med C14-metoden (radiokarbon) anslår vi at dette er fra rundt år 300, sier Arntzen.

– Disse funnene sammen med andre arkeologiske funn gir et bilde av et nordnorsk samfunn som trolig var godt utvikla i eldre jernalder, sier Arntzen.

Tanneksperter har sett nærmere på de to tennene som er funnet. Siden den ene av tennene er en melkejeksel og melketenner felles ved 13-årsalderen, slår man fast at det er et barn som ble funnet i graven.

Arntzen beskriver funnene som litt overraskende, siden det har vært jordbruksaktivitet i området i nyere tid.

– Vi visste at det var et gravfelt der, men mye er nok blitt borte med tiden. Å finne for eksempel en bøylespenne var overraskende, sier han.