Narvik 1940

Torsdag lanseres boka med oversikt over alle kampene rundt Narvik under krigen.
nyheter>>

Boken ”Narvik 1940 – Nazi-Tysklands første tilbakeslag under 2.verdenskrig” er skrevet av Oddmund Joakimsen og utgis av Sør-Troms Museum, Midt-Troms Museum og Narviksenteret. Dette er den første boken med en nøyaktig oversikt over alle kampene rundt Narvik.

– I Nord-Norge varte krigen i to lange måneder. Dette var lengre enn i Polen, Belgia, Nederland og Frankrike. I Sør-Norge varte den i omtrent tre uker, heter det i en presentasjon av boken, som lanseres i Narvik torsdag.

I presentasjonen heter det:

Den 8. juni 1940 var kampene i grensefjellene nord for Bjørnfjell kommet til sluttfasen. På svensk side sto jernbanevogner klare til å ta i mot slagne tyske styrker. Den tyske krigsmaskinen hadde lidt sitt første nederlag.

De nordnorske soldatene hadde drevet tyskerne sørøstover fra fjelltopp til fjelltopp, da de helt uforberedt mottok den uforståelige meldingen om at kamphandlingene umiddelbart skulle stanses. En seier var omgjort til et ydmykende tap. De tyske soldatene ble feiret som helter i sitt hjemland, og deres innsats beundret også av norske krigshistorikere. De norske soldatene ble glemt. I åttebindsverket ”Norge i krig” er således kampene ved Narvik tilgodesett med bare 10 av 2100 sider.

Nå har det gått 70 år siden 9. april 1940. Igjen vil deler av krigshistorien i Norge komme fram i lyset. Ifølge presentasjonen av boka vil det nok ”igjen bli heltene fra oslogatene og gutta på skauen som trekkes fram i lyset. I den nasjonale feiringen blir det sannsynligvis heller ikke denne gang plass til å hedre de nordnorske soldatene som deltok i kampene ved Narvik.”

I den nye boken angripes den seiglivede myten om at de allierte styrkene var så tallmessig overlegne i kampen mot ”heltemodige” tyske soldater. Boken beskriver også samarbeidsproblemene mellom norske og allierte styrker. Men først og fremst gir boken et inngående bilde av motet og kampviljen som dårlig utrustede nordnorske soldater viste.