2,4 millioner til BMV

BMV Industri AS i Harstad er tilkjent 2,4 millioner kroner fra rederiet Hermes AS etter bygging av fabrikk på tråleren Hermes.

  Foto: BMV

nyheter>>

BMV (tidligere Borkenes Mekaniske Verksted) fikk tilslaget på ombygging av fabrikken om bord på tråleren. Kostnaden skulle være 7,9 millioner kroner. I februar 2008 var arbeidet utført. En prøvetur resulterte i tekniske problemer som ble utbedret av BMV.

Rederiet Hermes fra Sør-Tverrfjord i Finnmark viste likevel til 22 punkter med mangler. BMV hevdet at de hadde utbedret de manglene de mente å ha ansvar for.

BMV Industri tok 1. september 2008 ut stevning mot Hermes AS, med krav om restsum på 2,2 millioner kroner, og betaling for tilleggsarbeider på 253.000 kroner. Hermes svarte med et motkrav på 4,2 millioner kroner for beregnede utbedringskostnader, fratrukket kravet fra BMV. Senere endret Hermes sin påstand i motsøksmålet til å kreve heving og erstatning.

I Nord-Troms tingrett ble BMV tilkjent 2.275.000 kroner samt saksomkostninger. Hermes anket dommen.

Lagmannsretten dømte Hermes til å betale AS 1.775.000 kroner med tillegg av renter til BMV Industri. I tillegg ble Hermes dømt til å betale 689.668 kroner i sakskostnader til BMV.

Hermes’ motkrav ble forkastet av lagmannsretten.