Skuffelse og raseri

Det råder både skuffelse og sinne over at Troms fylkesting torsdag vedtok å legge ned den videregående skolen i Skånland.
nyheter>>

Norske samers riksforbunds sametingsgruppe er svært skuffet.

– Vi mener skolenedleggelsen kraftig svekker tilbudet til samiske elever i Troms og Nordre-Nordland, sier NSRs gruppeleder Aili Keskitalo.

Hun mener dette er et stort tilbakeslag for Sametingets samarbeid med Troms fylkeskommune.

Senterungdommen i Troms er rasende.

– Vi kommer aldri i livet til å tolerere at dette skjer, og vi kommer til å kreve omkamp helt til vi får en skikkelig utredning på bordet som gjør at fornuftige vedtak kan foretas, sier leder Jonas B. Johnsen.

Senterungdommen frykter at dette både rammer elevene og troen på demokratiet blant de som berøres av vedtakene.