– Tillitsbrudd og tilbakeslag

Norske samers riksforbunds sametingsgruppe er svært skuffet over Troms fylkesting.
nyheter>>
Vedtaket om å legge ned Vågsfjord videregående skole, avdeling Skånland er et stort tilbakeslag for samarbeidet mellom Sametinget og Troms fylkeskommune, heter det i ei pressemelding.

– Vi mener skolenedleggelsen kraftig svekker tilbudet til samiske elever i Troms og Nordre-Nordland, sier NSRs gruppeleder Aili Keskitalo.

Sametinget og Troms fylkeskommune underskrev i 2002 en samarbeidsavtale om felles initiativer på flere samfunnsområder, til beste for samer bosatt i Troms.

Avtalen har tjent som et eksempel for forholdet mellom Sametinget og regionale myndigheter i andre fylker, og Sametinget har senere inngått lignende samarbeidsavtaler med flere andre fylkeskommuner.

Den videregående skolen i Skånland har ifølge Keskitalo vært et fyrtårn i dette arbeidet.

– NSR ber Sametinget avklare om vedtaket om nedleggelse er et brudd på samarbeidsavtalen eller tilliten mellom samarbeidspartene, sier Aili Keskitalo. – Skolenedleggelsen er i alle tilfelle et stort tilbakeslag for samarbeidet med Troms fylkeskommune.