150.000 til Høgskolen

Utenriksdepartementet har bevilget 150.000 kroner til et Russlands-prosjekt i regi av Høgskolen i Harstad.
nyheter>>

Midlene skal brukes til å etablere et samarbeid om utvikling av pensum for utdanning av sosialarbeidere og vernepleiere i Russland. Målet er å heve russisk kompetanse innen arbeid med mennesker som har psykisk eller fysisk funksjonshemming.

Petrozavodsk State University i byen Apatity på Kola-halvøya er Høgskolens samarbeidsinstitusjon.

I tilskuddet fra departementet inngår også støtte til gjennomføring av kurs i psykisk utviklingshemming med fokus på menneskeverd og livskvalitet. Fagpersoner fra Høgskolens vernepleierutdanning skal lede kurset.

Opplegget omfatter i tillegg et ti ukers opphold ved Kirovsk psykonevrologiske internat, der vernepleierstudenter fra Høgskolen har praksis. Her vil teamet veilede studentene og opprette tettere kontakt med fagmiljøet ved internatet.