Ja til Hydra Tidal

Hydra Tidal har fått tilskudd på syv millioner kroner og et lån på ni millioner til et tidevannsanlegg i Lofoten.

  Foto: hydra tidal

nyheter>>

Det er Innovasjon Norge som har sørget for å få finansieringen av kraftverket på plass, melder NRK Nordland.

– Nå er alt på plass, og det har jo ligget i våre planer fra dag én at Innovasjon Norge måtte bidra, sier daglig leder i Hydra Tidal, Svein Henriksen.

Harstadselskapet Hydra Tidal har anlegget klart og skal teste det i Gimsøystraumen i løpet av sommeren. Planen er at strømproduksjonen kan starte neste høst.

– Vi er helt alene med denne spesielle løsningen, der vi henter energien fra overflaten eller dybden. Det betyr at både tidevann, havstrøm og kyststrøm kan utnyttes. Jeg påstår at slik teknikk kan dekke halvparten av Norges strømbehov, sier Henriksen i Hydra Tidal til NRK Nordland.