Jonny Karlsen"/>

Best i landet på lokalhistorie

Ingen er bedre enn Harstad i antall artikler på Lokalhistoriewiki.no. Nå kan du lære hvordan du kan bidra.
lokalhistoriewiki.no

lokalhistoriewiki.no drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), men artiklene skrives av frivillige med interesse og kompetanse innen områdene den dekker, og både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere. Wikien har nå 5 297 artikler.

nyheter>>

Norsk Lokalhistorisk Institutt (NLI) startet i 2008 et Internett-basert leksikon for lokalhistorie, basert på " Wikipedia-prinsippet". Det betyr at artiklene skrives av frivillige med interesse og kompetanse innen lokalhistorie og av faghistorikere. Antall artikler på Lokalhistoriewiki.no har allerede passert 5.000.

Harstad og Skedsmo er de to stedene i landet som er kommet lengst, med Harstad som en klar leder med over 150 artikler med biografier om personer og artikler om bygninger, bedrifter, institusjoner, lag og foreninger, skoler, kirker, bygder med mer. Harstad-artiklene har hatt besøk av over 2.000 lesere.

Brukere

De som har driftet Harstad-wikien er lokalhistoriker Gunnar Reppen og faghistoriker Gunnar E. Kristiansen .

- Jeg har hatt interesse for lokalhistorie siden jeg skrev boken om trykkerier og aviser i Harstad. En dag fikk jeg en henvendelse fra Gunnar E. Kristiansen om jeg kjente til nettstedet Lokalhistoriewiki.no og om jeg ville bidra. Fordi jeg er pensjonist, og har interesse for lokalhistorien, takket jeg ja. Siden den gang er det publisert over 150 artikler, sier Reppen, som ikke er ferdig med jobben.

- Så lenge historien varer så blir man aldri ferdig, smiler han.

Nettstedet trenger nå flere brukere, flere ?tipsere? og personer som ønsker å skrive lokalhistorie, uansett hvor smalt emnet er.

Informasjonsmøte

- Alle har vi et forhold til en bygd, en forening, en bedrift eller har faktaopplysninger om personer som bør få sin plass i leksikonet. Det hele er basert på dugnadsarbeid, og oppleves som en interessant og meningsfylt hobby for dem som har engasjert seg, sier Ola Alsvik forsker ved NLI.

Derfor skal det nå holdes informasjonsmøte om ?Harstad-wikien? på Trondenes historiske senter tirsdag 18. august. Møtet vil være i regi av Harstad Historielag, Trondenes historiske senter og NLI. Deltakerne behøver ikke ha rede på data for å forstå funksjonaliteten og mulighetene i systemet.

- Alle kan delta. Om man vil være bruker og skrive artikler, eller man vil tipse de andre som skriver. Det kjekke med internett, og forskjellen fra et trykt leksikon, er at det er ubegrenset med plass, både til tekst og bilder. Dessuten er det gratis, fastslår Reppen.