Hans Viktor Øye"/>

Samisk språk er et statusfag

Skånland: Fra fullstendig fortielse og fornektelse er nå samisk språk blitt et statusfag ved Boltås skole.

  Foto: hANS v. øYE, hANS v. øYE

  Foto: Hans v. Øye, Hans v. Øye

  Foto: hANS v. øYE, hANS v. øYE

nyheter>>

Det er ikke mange tiår siden samisk var fullstendig fortiet i markebygdene. Den brutale fornorskningen hadde påført den samiske befolkningen der så mye smerte og fornedrelse, at språket var i ferd med å dø ut.

De eldste som fortsatt kunne sitt språk nektet å ta det i bruk, og det var utenkelig for dem å lære det bort til sine etterkommere.

Modige pionerer

Det var både en interessant og rystende historie rektor Per Jan Pedersen ved Boltås skole kunne fortelle kommunestyret om den samiske språkutviklingen i bygda.

– Alt det samiske var forbundet med så mye smerte at det ble både forhatt og fornektet, sa Pedersen.

Takket være modige pionerer, både i bygda og i skolen, er man kommet dit man er i dag. Men det har vært en lang kamp.

Pedersen fortalte om barn ved den nå nedlagte Sandemark skole som ville glede sine besteforeldre med å lage et julekort til besteforeldrene med God Jul på samisk. Det skulle de aldri ha gjort. Det ble slettes ingen glede, men et voldsomt rabalder i både lokal- og riksmedia.

Språklig kraftsenter

I dag er han leder for et språklig kraftsenter i regionen. Her har 21 - av de i alt 27 elevene ved skolen samisk på timeplanen. Seks av dem har samisk som morsmål og hovedspråk. I løpet av årene har elever fra skolen tatt universitetsutdannelse og blitt sterke ressurser for hele det samiske samfunnet.

Pedersen så ingen fare med at elever lærte seg samisk. Det går ikke ut over norskundervisninga.

– Det viser seg at de som er best i samisk også er best i norsk, sa Pedersen.

I skånlandsskolen er det samiskundervisning ved samtlige skoler. Boltås skole derimot, har flere samisk-elever enn samtlige skoler til sammen.

– Her er samisk et statusspråk. Mange av dem som har valgt samisk som andrespråk har ikke noen samisk tilknytning. Elevene ønsker likevel å lære språket, sa Pedersen under orienteringen

FAKTA

Samisk språk har framgang i Skånland. Det undervises i samisk ved samtlige skoler i kommunen.

¦ Seks elever har samisk som hovedspråk

¦ 30 elever har samisk på timeplanen

¦ Tre lærere med til sammen 1,7 årsverk underviser i faget.