Hans Viktor Øye"/>

Forlanger å bli hørt om gatenavn

Várdobáiki samisk senter krever å bli høringsinnstans i spørsmål om gatenavn i Skånland.
nyheter>>

Styreleder Olav Andersen opplyser at Várdobáiki er opptatt at likestilling mellom norske og samiske stedsnavn.

– Dette er en del av en helhet vi har sett nærmere på, sier Andersen.

Saken er diskutert i Várdobáiki på bakgrunn av kampen som Hinnøy Sameforening har ført mot Statens vegvesen om stedsnavn.

– Her har Statens vegvesen vært drevet fra skanse til skanse i en uverdig forestilling, sier Andersen.

Styrelederen mener det er på tide at Várdobáiki avløser distriktets sameforeninger i arbeidet med å få likeverdige stedsnavn.

– Det har vært et slit for sameforeningene og jeg mener det nå er på tide at Várdobáiki tar ansvaret for å drive dette arbeidet videre framover. Det er i denne sammenhengen jeg mener at vi må betrakte gatenavn og stedsnavn som samme sak, sier Andersen.

Han krever derfor at de blir høringsinnstans for alle kommunene i dekningsområdet til Várdobáiki.

– Dette betyr at vi vil ha uttalelsesrett også i Harstad og Narvik, sier Andersen.