Ivar L. Paulsen"/>

– Ikke farvel til torsken

Petroleumsutvikling i nord skal ikke være et farvel til torsken. Det forsikret nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, på Troms Ap sin årskonferanse i Harstad lørdag.
nyheter>>
Pedersen var invitert til årskonferansen for å snakke om den politiske situasjonen og om forslaget til politisk program for Arbeiderpartiet.Innledningsvis tok hun for seg finanskrisa som har rammet store deler av verden. Statsråden understreket at norske varer og tjenester ikke får det enklere etter hvert som nye land rammes av krisa.– Når man i utlandet får mindre penger å rutte med, velger man for eksempel ikke norsk fisk. Da vil folk velge billigere alternativer, sa hun.Selv om Helga Pedersen forsikret at 2009 blir et tøft år for fiskeri- og kystnæringa, uttrykte hun en viss optimisme idet hun viste til tidligere tiders massekonkurser i fiskerinæringa og fraflyttinger.– Det vil være usikkerhetsfaktorer, men de blir nok ikke så ille som før.Petroleumsvirksomhet i nord er et hett tema for tiden. Programkomiteen i Arbeiderpartiet, som Helga Pedersen leder, foreslår å vente med å ta stilling til oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen til forvaltningsplanen skal behandles i 2010. Dette var det dissens om i programkomiteen.– Nord-Norge trenger oljevirksomhet. Vi sier ikke ja til alt, over alt, til enhver pris. Vi skal fortsatt stille miljøkrav til oljeindustrien, sa hun, og la til:– Vi skal ta i bruk ressursene i nord, og det skal ha ringvirkninger i nord.