Jonny Karlsen"/>

Kulturminnerik øy

Det er ikke bare under jorda det fins spor etter menneskelig aktivitet på Kveøya. Tar du turen på hovedveien mellom Hundstad og Øynes, vasser du nærmest i kulturminner.

Kveøya skjuler på mange hemmeligheter. 

nyheter>>

Det var under Kvæfjord Historielags årsmøte at Nils Per Hundstad, pensjonert offiser med eget gårdsbruk på Kveøya, orienterte om de kulturminnene som er registrert der.

”Grav der du står” er et slagord som er benyttet i lokalhistorisk sammenheng. På Kveøya er det Tromsø Museum som har stått for gravingen i forbindelse med Kveøyforbindelsen, mens folket på Kveøy har vært flinke til å ta vare på kulturminner som står på overflaten.

Når Kveøyforbindelsen åpner i overskuelig framtid, vil mange av kulturminnene være severdigheter som gjør øya verd et besøk.

Gammel landhandel

Her finner du den gamle butikken som opphørte i 1952. Den står på Bjørn Mathisens eiendom og har en umiskjennelig krambuinnredning. På gården til Nils-Per Hundstad, ikke langt unna, kan du besøke et innholdsrikt gårdsmuseum med mange av de remediene folket i det gamle fiskerbondesamfunnet var avhengig av. Her kan du også beskue et ekte steingjerde og en gammel gårdsbrønn.

Fortsetter du videre utover, kommer du til Vebostad, som var et av de mest sentrale stedene i prestegjeldet i gammel tid. Her står bautaen over Gjertrud Rask, Hans Egedes ektemake, som var barnefødt på Vebostad. Og er du heldig, vil du kanskje en mørk høstkveld fornemme spøkelset på den nedlagte skolen i nærheten. Om du selv ønsker det, altså.

Er det kanskje Johanne Nilsdatter, kvinnen som ble brent som Norges siste heks, som går igjen? Den ulykkelige kvinnen satt en tid fengslet på Vebostad før hun ble brent levende på bål.

Gruve og bedehus

Baptistmenigheten har stått sterkt på øya og folket der har levd et gudfryktig liv. Det vitner det gamle bedehuset fra 1890-årene om, som står på Garles. Gamle Kveøy-bilder er utstilt inne.

På Skår foregikk det gruvedrift først på 1900-tallet. Mange spor etter virksomheten kan man beskue i terrenget. Her står også den andre av de to bautaene som er reist på øya. Nemlig en bautastein over Nils Ovesen, som var en råsterk jordarbeider. Det fortelles at han kunne løfte en stein som veide 850 kg.

På idylliske Øynes ble det drevet uteliggerhandel allerede på 1700-tallet. Der er bygd en gapahuk hvor den besøkende kan nyte de vakre omgivelsene.

Aktivt historielag

Kvæfjord historielag kan vise til et aktivt år. Restaureringen av Peder Hansen-krambua stod først på prioriteringslista i 2008.

Årsregnskapet avslører ellers en solid økonomi. Magne Heide er lagets leder. For øvrig ble de aktuelle styremedlemmene gjenvalgt.