Close race om olje

40 prosent av innbyggerne i Hålogaland er for leteboring etter olje utenfor Lofoten og Vesterålen. 36 prosent er mot.

Vesterålen, Harstad og Narvik sier ja til oljeleting utenfor Vesterålen og Lofoten - Lofoten nei. 

nyheter>>

Dette viser en fersk meningsmåling utført for Harstad Tidende.

De fleste tilhengerne av leteboring etter olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen befinner seg i Harstad. Her er 49 prosent for og 23 prosent mot. 28 prosent svarer "vet ikke." Vet ikke-andelen totalt sett i Hålogaland er 24 prosent.Vesterålen sier ja

Motstanden er størst i Lofoten, hvor 31 prosent er for, mens 53 prosent er mot boring. I Vesterålen er 42 prosent for, mens 37 prosent er mot. I Narvik er 37 prosent for, 30 prosent mot.

Menn er i større grad for leteboring enn kvinner. 58 prosent av mennene som er spurt er for oljeboring, mens bare 23 prosent av kvinnene er for. De fleste som støtter petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen er i alderen 30-44 år (50 prosent), mens folk over 60 år utgjør den største nei-gruppen (47 prosent.)Ap-folk delt på midten

Når det gjelder partitilhørighet er det også store forskjeller. De spurte som sier de vil stemme Høyre og Frp er i stor grad tilhengere. 64 prosent av dem som ville stemt Høyre hvis det var stortingsvalg i dag er positive til leteboring. 59 prosent av dem som vil stemme Frp er for. Men det er splittelse i de borgerlige rekker. Blant KrF-folk er det bare 25 prosent som er for boring, mens 55 prosent av disse er mot. Folk som sier de vil stemme Arbeiderpartiet er splittet med henholdsvis 39 prosent for og 35 prosent mot leteboring, omtrent samme tall er det i Venstre-leiren. I Sp er det også flere som ikke ønsker leteboring (56 prosent.)79 prosent nei i SV

Det største nei-partiet ser ut til å være SV, hvor hele 79 prosent av de som vil stemme SV sier nei, mens bare åtte prosent (én person) sier ja til å åpne de kystnære strøkene utenfor Lofoten og Vesterålen for petroleumsvirksomhet.

Det er også forskjellige oppfatninger om leteboring i forhold til utdanningsnivå. 47 prosent av de spurte som har mer enn fire års utdannelse på høyskole eller universitet er for boring, mens 39 prosent av disse er mot. Av de spurte med grunnskole er 29 prosent for, 49 prosent mot.

600 personer er spurt. Det er Norfakta Markedsanalyse som har gjennomført undersøkelsen for Harstad Tidende i februar 2009.

Les mer om undersøkelsen i Harstad Tidende tirsdag.