Ivar L. Paulsen"/>

Dokumenterer lokalhistorien

Etter at Norsk Lokalhistorisk Institutt (NLI) etablerte et internettbasert leksikon sist sommer, har Harstad deltatt aktivt. Det er allerede lagt ut 78 artikler.
nyheter>>

Blant artiklene finner man et stort antall biografier med bilder av fremtredende harstadværinger. Men det er også satt av plass for foreninger, gårder, tettstedet, bedrifter osv.– Altså alt det man tenker seg at et lokalhistorisk leksikon bør inneholde, forteller Gunnar Reppen, som står bak lokalhistoriewiki.no.

Få medarbeidere

I startfasen er det blitt lagt inn artikler med informasjon som holder på å gå i glemmeboka. Man vil derfor finne biografier på tidligere generasjoners fremtredende personer, opplysninger om eldre bygninger, historikk om lag/foreninger, samt informasjon om kjente minnesmerker.

– Foreløpig er vi få redaksjonelle leksikonmedarbeidere i Harstad, men det mangler ikke på bidragsytere når vi søker hjelp til å samle informasjon. Interessen for dette arbeidet oppleves som stor. Nå er vi i gang med å danne en egen nettbasert forening for å skape større interesse for tiltaket, forteller Reppen.

Hensikten med lokalhistoriewiki er at alle med interesse for Harstads lokalhistorie skal bruke leksikonet og bidra til at det kompletteres.

Mye kunnskap

– Den største oppgaven blir å skrive de artiklene som naturlig hører hjemme i et slikt leksikon. Det finnes kunnskapen i rikt monn blant folk flest – det gjelder bare å få den dokumentert, sier han.

Et lokalhistorisk leksikon er et nisjeprodukt og kan nok ikke erstatte lokalhistoriske bøker og artikler, men det kan danne lett tilgjengelig faktagrunnlag for alle med interesse for lokalhistorie; for skoleelever, pedagoger, forskere og for media av alle slag, aviser inkludert.

– Lokalhistorie er viktig når det gjelder identitetsbygging i et lite samfunn – noe ukontroversielt vi kan samles om – og som gir oss tilhørighet. Og Harstad har mange historiske elementer som det er all grunn til å skape begeistring rundt. Det er en viktig oppgave å ta vare på dem, sier Gunnar Reppen.

Her er Harstad-artiklene