33 millioner til Rå

Fylkesrådet satser på ungdom og utdanning i budsjettet for 2009. Rå videregående skole tilgodeses med 33,5 millioner kroner.

- Dette er et godt budsjett, sa fylkesrådsleder Paul Dahlø på tirsdagens pressekonferanse. 

nyheter>>

Tirsdag la fylkesrådet fram sitt budsjettforslag.

- Statsbudsjettet for 2009 er et godt budsjett for Troms fylkeskommune, og vi har tatt høyde for usikkerheten omkring dagens finanskrise. Det er grunn til å forberede seg på en periode med økonomisk uro, noe som stiller krav til årvåkenhet i vår økonomistyring, sier fylkesrådsleder Paul Dahlø.

Omstillingsbehov

Fylkesrådet anmoder kommunene i Troms om å ta høyde for negative konsekvenser av krisen i finansmarkedet. Det er konstatert betydelig omstillingsbehov i flere av kommunene. Dette gjelder først og fremst kommuner med ensidig næringsgrunnlag hvor det kan forventes akutte strukturendringer.

- I en tid med økonomisk uro og stagnasjon, er det viktig å satse på fremtiden. Fylkesrådet har derfor valgt ungdom og utdanning som spesielt satsningsområdet i 2009. Vi bygger ut flere skoler, oppgraderer utstyr på flere skoler og styrker den kulturelle skolesekken. Det settes også av 1,5 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak, sier Dahlø.

Godt fundament

Budsjettet for 2009 viser et overskudd på 7,9 millioner kroner. Fylkesrådet mener dette gir et godt fundament til å møte den uro som preger finansmarkedet for tiden.

Her er oversikten over bevilgninger til ungdom og utdanning:

 • Styrker rammene til skolene og til lærlinger (10,3 millioner)
 • Opprettet videregående skole i Murmansk (1,9 millioner)
 • Bygger og renoverer skoler:
  • Kvaløy videregående skole (50 millioner)
  • Rå videregående skole (33,5 millioner)
  • Kongsbakken videregående skole (25 millioner)
  • Stangnes videregående skole (8,5 millioner)
  • SMI-skolen videregående skole (2,5 millioner)
 • Følger opp bevilgning til Kunnskapsløftet (2 millioner)
 • Bevilger penger til lovfestet rett til videregående utdanning for voksne (1,2 millioner)
 • Styrker språkopplæringen for minoriteter (0,7 millioner)
 • Styrker den kulturelle skolesekken (1,2 millioner)
 • Styrker tannhelsetjenesten (2 millioner)
 • Oppgraderer våre tannhelseklinikker (3 millioner)
 • Trapper opp satsingen på spesialisttjenester innen tannhelse (2,3 millioner)
 • Styrker rekrutteringsarbeidet av nye tannleger (0,5 millioner)
 • Styrker satsingen på å trygge skoleveiene (1,5 millioner)
Fakta om budsjettet:
 • Troms fylkeskommunes totale driftsbudsjett for 2009 er på 1.612.175.000 kroner.
 • Budsjettet ber fylkestinget vedta et investeringsbudsjett på 205.926.000 kroner, hvorav 164.140.000 kroner finansieres ved låneopptak.
 • Troms fylkeskommune har 2 084 medarbeidere som tilsvarer 1 765 årsverk med en gjennomsnittsalder på 48 år. 1 364 av disse jobber innen utdanning.
 • I statsbudsjettet for 2009 er den reelle økningen i frie inntekter for Troms fylkeskommune 57 millioner kroner.