Turid Ingebrigtsen"/>

Flyttinga sprakk kraftig

Paviljong-prosjektet ble dobbelt så dyr som planlagt.

  Foto: Øivind Arvola

  Foto: Øivind Arvola

nyheter>>

Flyttingen skulle koste 225.000 kroner. Sluttregningen ble nesten en halv million.

Sterke menn

Noe av forklaringen på den høye flytteprisen er kostelig: Kloke hoder i en arbeidsgruppe hadde planlagt at sterke menn fra Divisjonsmusikken skulle bruke rå muskelkraft på å forflytte paviljongen. Det gikk ikke.

– Vi hadde tenkt å bære paviljongen fra der den sto tidligere, og til den nye plassen, sier Ulf-Håkon Stoltz, park- og idrettsrådgiver i kommunen.

Arbeidsgruppa besto av byråkrater, politikere og folk fra Divisjonsmusikken. Og det var de sistnevnte som mente at muskelkraft var nok.

– Når et mannskor klarte den bragden for 100 år siden, måtte da militærfolkene i Divisjonsmusikken klare det samme i dag, var konklusjonen i arbeidsgruppa.

Måtte ty til kranbil

Nye bygningskonstruksjoner i Paviljongen gjorde dette umulig.

– Vi måtte til slutt leie kranbil og folk. Det ble dyrt, sier Stoltz.

Så viste det seg at strømskapet i paviljongen var så dårlig at det måtte skiftes. I tillegg måtte vinduene repareres og det måtte legges nytt dekke.

Heldigvis hadde kommunen mulighet til å dekke inn merkostnadene i Generalhagen på et annet prosjekt. Arbeidet med å lage et flott parkeringsanlegg på Gressholmen ble nemlig 265.000 kroner billigere enn forventet.

– Her var det beregnet å bruke 750.000 kroner på opparbeidelse av ny parkeringsplass. Fordi flyttingen av paviljongen ble så dyr, var vi svært bevisst på å gjøre parkeringsplassen på Gressholmen billigst mulig, sier Stoltz..

Sparte i Gressholmene

Det ble brukt billigere masser, og kommunen valgte ikke å bygge opp parkeringsplassene i flukt med veien. I tillegg ble transportutgiftene rimeligere. Dermed sparte man 265.000 kroner.

– Ser vi de to prosjektene under ett, kom vi greit ut, sier Stoltz.

Det var i april i år at kommunestyret mot seks stemmer vedtok å bevilge 225.000 kroner på å flytte paviljongen i Generalhagen. Blant de ivrigste for å få den flyttet var Høyres Andreas Isachsen, som på sikt vil bygge scene der paviljongen sto.

Sps Randi Saue Stabursvik tok i møtet sterkest til motmæle.

– I dagens økonomiske situasjon er det ikke riktig å bruke et så stort beløp på et unødvendig arbeidsstykke, sa hun.