Eksplosjon minnet

Pårørende og fortssjefen la mandag ned blomster ved minnesteinen etter den store spreningsulykken på Trondenes i 1958.
nyheter>>

Et trettitall mennesker var møtt fram ved minnesteinen, reist i 1991 ved en av Adolfkanonene på tidligere Kråkenes fort, noen hundre meter fra stedet der eksplosjonen skjedde klokka 1450 den 1. september 1958.Ulykken krevde fem menneskeliv, og pårørende til fire av de fem omkomne var møtt fram.

Under to flaggvakter la plasskommandant Egil Vasstrand ned en krans, og risset i en kort tale den tragiske hendelsen.

Datter av Gottlieb Sandvik, Valborg, la ned en bukett ved steinen, og formidlet i sin tale hvordan det var å bo inne på fortsområdet på Trondenes. Foruten det siste hadde hun bare gode minner fra oppveksten. Hun mistet sin far som seksåring.

De pårørende fikk ved steinen dvele noen minutter med sine minner, før arrangementet fortsatte i fortets spisemesse.

Til stede var også Leif Lorentzen, som overlevde ulykken på mirakuløst vis. Han stilte seg villig til å prøve å svare på alle spørsmål som de pårørende eventuelt måtte ha,

- Det var en meget sterk eksplosjon. Det er kan hende en fattig trøst, men jeg kan bevitne at alle som omkom gjorde det øyeblikkelig. Det var ingen lidelse involvert. De fem oppfattet muligens et lysblink. Så var de blåst ut, sa Lorentzen.