Vurderer ferge-søksmål

Sommerbasert næringsliv på Hammarøya nærmest lagt død. Folk råkjører til fergekaia.

  Foto: Kristine Lindebø

  Foto: Kristine Lindebø

nyheter>>

Næringsliv og kommuner på Hamarøy forbereder nå et søksmål mot staten som erstatning for fergekutt Svolvær – Skutvik.

Fergesambandet Svolvær – Skutvik ble kraftig redusert etter åpningen av Lofast, og i sommer har næringslivet og innbyggerne på Hamarøy fått merke konsekvensene. Avisa Nordland skriver at sommerbasert aktivitet på Hamarøy er lagt nærmest død, og at Hamarøy kommune nå vil få gjort en juridisk betenkning av situasjonen før avgjørelse om et eventuelt søksmål blir tatt.

Forslaget ble fremmet på et folkemøte sist mandag, og fikk god mottakelse. Det ble også fremsatt krav om at det gjennomføres aksjoner fra lokalsamfunnet, og at samferdselsministeren snarest kommer til Hamarøy for å sette seg inn i situasjonen.

- Slik situasjonen nå er, er vi tilbake til Rally Hamarøy. Turister er livredde for å stanse i Hamarøy av frykt for å havne bak i fergekøene. Det kan vi ikke leve med, sa direktør Frank Olsen fra Hamarøy Hotell på folkemøtet,.

Han frykter at det kommende Hamsunsenteret vil komme i en blindgate, skriver Avisa Nordland.