– Kveøybrua på anbud

I den stille uke før påskehøytiden ble anbudspapirene for selve Kveøybrua ferdige og sendt ut til tre firmaer.

  Foto: Odd-Leif Andreassen.

nyheter>>

Byggeleder Toralf Bergseth i Statens Vegvesen bekrefter overfor Harstad Tidende at bruprosjektet nå er sendt ut på anbud. Da HT nylig lagde reportasje om Kveøyforbindelsen antydet Bergseth at Vegvesenet jobbet på høygir for å holde tidsplanen.

– Ja, det har vært fullt kjør helt fram til like før påske. Da hadde vi anbudsgrunnlaget med alle detaljer klart og papirene ble sendt ut til de tre første entreprenørene, forteller byggeleder Toralf Bergseth.

Han regner med at flere interesserte firmaer vil melde seg nå når påsken er over. Trolig vil Kveøybrua være et prosjekt som også store entreprenørfirmaer sørpå vil kaste seg inn i kampen om og finregne på.Befaring 8.april

Bruprosjektet er så stort at anbudet – i samsvar med forskriftene – er lyst ut i hele EU-markedet. Byggelederen kan fortelle at fristen for å gi inn pristilbud på Kveøybrua, er satt til 6. mai.

– Men det skal også holdes en såkalt tilbudsbefaring, og den vil foregå tirsdag 8. april, sier Bergseth.

Kveøybrua blir 370 meter lang og får en seilingshøyde på 10 meter.Før sommerferien

– Når regner dere med å ha entreprenør på plass og kontrakten på nybrua undertegnet?

– Vi håper alt er klart i løpet av forsommeren og at entreprenøren som får jobben, vil være i sving med tilrigging allerede før sommerferien, sier Bergseth.

Han tilføyer at han er spent på pristilbudene som kommer inn på den nye Kveøybrua. Dette har sammenheng med variasjoner i stålprisene og flere prisøkninger den siste tida. Det er vanskelig å spå hva bruprosjektet totalt vil beløpe seg til, og om man vil klare å holde seg innenfor de økonomiske rammer som hittil har vært skissert.Brua ferdig i 2009?

Selve Kveøybrua skal ifølge planene stå ferdig mot slutten av 2009.

– Ja, vi satser på at brua skal være såpass ferdigstilt at vi kan sette igang med anleggstrafikk over nybrua fra november 2009, sier byggeleder Toralf Bergseth.

Tunge maskiner vil nemlig bruke nybrua til å frakte grovmasser på, til den lange sjøfyllinga som strekker seg fra brua og over "støvelhavet" inn mot land på Kveøya. Sjøfyllinga blir hele 1270 meter lang.

– Det er lagt inn i våre planer massetransport over brua for at vi skal klare å bli ferdig med Kveøyforbindelsen til høsten 2010. En viktig forutsetning er altså at maskinene skal bruke brua, forklarer byggeleder Toralf Bergseth.Følger med

Beboerne på Kveøya og langs Borkenes-landet følger med utviklinga ute på fjorden fra dag til dag. Astrid Hokland som er styreleder for Kveøyforbindelsen, synes det er gledelig å følge med, for det har vært god fremdrift helt fra første dag man begynte med masseuttaket i Salen-området.

– Vi gleder oss storligen og ser fram til at arbeidet på selve nybrua starter opp, sier hun.