Kjell Magne Angelsen"/>

La ned skolene

Et nesten enstemmig formannskap gikk tirsdag inn for at både Kasfjord og Stangnes skoler skal legges ned i år.

HÅPLØS KAMP: Noralf Leitring (Sp) (t.v) klarte ikke å rikke Halvar Hansen (Ap) (t.h) og resten av formannskapet. Kasfjord og Stangnes skoler blir nedlagt.  Foto: Kjell Magne Angelsen

NØDVENDIG: Ordfører Helge Eriksen og varaordfører Hanne CS. Iversen tilkjennega sitt ubehag med vedtakene, men ville ikke utsette å ta grep lenger.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter>>

Saken skal til endelig avgjørelse i et ekstraordinært kommunestyremøte 28. februar. I tirsdagens formannskapsmøte var det Noralf Leitring mot resten. Senterparti-politikeren kjempet med nebb og klør mot nedleggelsene.

Robek er et alternativ

Senterparti-politikeren ville heller øke skattene, subsidiært la Harstad kommune ramle inn i Robek-lista enn å gjøre så smertefulle grep. Sistnevnte blir en konsekvens av stadige utsettelser. Men i det minste vil det gi politikerne en sjanse til å droppe nedleggelser og gjøre en grundigere vurdering. Kort sagt: - kjøpe mer tid. Leitring fikk raskt svar på tiltale.

– Om vi så økte eiendomsskatten med alt vi har lov til, ville vi fremdeles hatt et misforhold mellom inntekter og utgifter på 80 millioner kroner, påminte Andreas Isachsen (H).

Vanskelig avgjørelse

Halvar Hansen (Ap) ytret at han hadde tvilet seg fram til et standpunkt om å støtte nedleggelsene - siden de er tvingende nødvendige. Hansen mente også at man skal være varsom med ytterligere økning av eiendomsskatten nå. Ikke minst siden den kan ha noen uheldige virkninger, og er utvidet til hele kommunen. Andreas Isachsen advarte mot å ta lett på Robek-trusselen.

– Det skjærer meg i hjerterota, men vi kommer ikke unna de smertefulle grep vi er i ferd med å ta. Vi kan velge selv: - gjøre de tøffe vedtakene nå, eller overlate all styring til Fylkesmannen, mente høyrepolitikeren.

"Rasering" blir feil?

Ordfører Helge Eriksen, Aps Kari Anne Opsal og Venstres Jan Fjellstad ville ikke uten videre akseptere Leitrings virkelighetsoppfatning.

– Å bruke ord som "rasering" og "katastrofe" er å ta for sterkt i. Jeg er sikker på at elevene som nå må bytte skole blir tatt i mot på beste måte i sine nye omgivelser, sa Helge Eriksen.

Noralf Leitrings forslag om utsettelse, eller subsidiært økt eiendomsskatt for å berge skolene fikk bare Leitrings egen stemme.

kma@ht.no48134973