Kjell Solbakken"/>

Fyller ut masse på havbunnen

KVÆFJORD: Gravemaskinen tømmer kubikk på kubikk grovmasse oppi lekteren som skal utpå og fylle opp på havbunnen mellom Salen og Kveøya.
nyheter>>

Det er en blanding av sludd og regn i luften. Vi skriver 7. februar og anleggsarbeidet har nå pågått i et par måneders tid. Totalt skal rundt 400.000 kubikk masse hentes ut på Salen-sida og legges ut i den lange sjøfyllinga over mot den grønne øya. Det handler om Kveøyforbindelsen; et prosjekt som vil bli til gavn og berikelse ikke bare for bygda, men hele regionen.

God fremdrift

– Dette ser veldig bra ut. Vi er godt i rute med arbeidet, forteller de to anleggsarbeiderne Asgeir Stensen og Håvard Eide til Harstad Tidende.

De to karene sto ved gravemaskinen i fjæra da vi snakket med dem i går.

Daglig leder Tore Killi i Brødrene Killi AS er godt fornøyd med anleggsarbeidet på Kveøyforbindelsen.

20 meter dypt

– Vi har allerede tatt ut mellom 80.000 og 100.000 kubikk masse på Salen-sida. Fremdrifta i arbeidet går helt etter planen - ja faktisk også litt i forkant. Det jobbes iherdig i to skift. Vi fyller grovmassen oppi lekteren og så tømmes dette ut på havbunnen. Allerede nå har vi fylt ut hundre ganger hundre meter langs havbunnen, og det er 20 meter dypt der vi har begynt å fylle, forklarer Tore Killi til Harstad Tidende.

Midt ute i fjorden ligger ei øy, som man skal benytte i fortsettelsen. Men det vil ventelig ta ei ukes tid før man kommer igang med utfyllinga derfra. Øya ligger omtrent 400 meter fra land.

Brødrene Killi AS har fire mann sysselsatt på anlegget, Nydals Maskin har tre mann mens Harstad Maskin Anlegg har fire mann pluss anleggsleder Nils Kristian Johansen i sving.

Følger med

Styreleder for Kveøyforbindelsen, Astrid Hokland sier til Harstad Tidende at de følger med i anleggsarbeidet time for time.

– Ja, det fortelles at folk langs Borkenes-landet ønska seg kikkert i julegave, for at de skulle kunne følge med anleggsarbeidet ute i fjorden. Dette viser jo litt av interessen, humrer hun.

– Fra tidlig morra til sein kveld er arbeiderne i sving og vi synes det er kjempeartig. Både for oss på Kveøya og hele Kvæfjord er dette en stor begivenhet...

kjellsolbakken@yahoo.no