Miljøskadelig feiring

Luftforurensningen mangedoblet da fyrverkeriet ble sendt opp nyttårsaften.
nyheter>>

Konsentrasjonene av små partikler og svovel økte betydelig i løpet av timene rundt midnatt, melder Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Dårlig utlufting

Kald og stabil luft førte til dårlig utlufting og til at ”røyken” fra raketter og fyrverkeri ble liggende ved bakken i flere timer. Dette forsterket forurensningen, skriver NILU i en pressemedling.

Det er særlig astmatikere og andre med luftveislidelser som blir plaget av denne typen forurensning.

Ved årsskiftet til 2008 var det verst ved NILUs målestasjoner i Stavanger, Bergen og Trondheim, men flere stasjoner i Oslo målte fem ganger så høy forurensing av små partikler (PM10) som "normalt". Også i Tromsø økte verdiene betraktelig.

Redusert livslengde

Partikler (PM) er et samlebegrep for potensielt skadelige kjemiske bestanddeler som danner partikler i luften.

Eksponering fra partikler antas å bidra til redusert livslengde, og kan føre til akutte symptomer for utsatte befolkningsgrupper (astmatikere og folk med hjerteproblemer m.m.).