-Stopper ikke Kveøybrua nå

-Ikke aktuelt å stoppe utbygginga av Kveøyforbindelsen nå, fastslår fylkesråd Synnøve Søndergaard.

  Foto: Kjell Solbakken

  Foto: Gurid Ivarhus Næss

nyheter>>

Hun er overraska og stiller seg undrende til utspillet fra Fremskrittspartiets Ole M. Johansen i NRK Troms i går morges, der Johansen sa han ville kreve høring om Kveøybrua når fylkestinget samles i neste uke. Bakgrunnen er kostnadsøkninga for prosjektet.

Dyrere

-Jeg velger å tro at Frp-politikeren stiller spørsmål ved kostnadene, men dette er ikke noe nytt. Vi har et klart fylkestings-vedtak om bygginga av Kveøyforbindelsen. Og da fylkestinget var på Skjervøy i sommer, ble det gitt klar beskjed om at kostnadene for Kveøy-utbygginga ville øke, sier Synnøve Søndergaard.

Kveøy-forbindelsen var kalkulert til å koste 143 millioner (2005-kroner). På grunn av prisstigning og økte anleggskostnader er summen nå justert opp til 170 millioner. Men i tillegg er det snakk om arkeologiske utgravninger på Kveøya som er kostnadsberegna til 20-30 millioner.

Tviler på sum

-Akkurat dette med utgravningene tviler jeg på blir så dyrt som det antydes. Hadde de sagt 5-6 millioner skulle jeg vært med, men 20-30 millioner for arkeologiske utgravninger rimer ikke helt, sier fylkesråd Synnøve Søndergaard og tilføyer:

-Det er gjort såkalte sjaktgravinger, og i flere av sjaktene på Kveøya ser man det samme når det gjelder spor og funn. Får vi avdekka området har vi godt håp om at Riksantikvaren ikke vil sette foten ned og stoppe utviklinga på øya.

Bevilgning til Kveøyforbindelsen skal opp i fylkestinget i neste uke i forbindelse med fylkesbudsjettet og økonomiplanen.