Flertall for rassikring

Noralf Leitring (Sp) var lettet etter møtet i fylkets samferdselskomite onsdag, der et knepent flertall støttet rassikringa på Grytøya.
nyheter>>

Leitring var tilstede på komitemøtet og hadde i tillegg to andre øyværinger med seg: Pål Alvereng og Frank Tore Lind som begge er med i veikomiteen for FV 15 mellom Dale og Alvestad på Grytøya; landets kanskje mest rasutsatte veistrekning.

Oppstart i 2008

-Med forbehold om at fylkestinget ikke gjør noen vesentlige endringer i neste uke, kan vi fastslå at det blir oppstart på rassikringa på Grytøya i 2008. Regionveisjef Torbjørn Naimak sa på komitemøtet at det viktigste faktisk var å få prosjektet på Grytøya ferdigstilt høsten 2010, og det betyr at man må starte opp i løpet av neste år, sier Noralf Leitring.

Han var naturlig nok skuffa over fylkesrådets innstilling, hvor fem millioner kroner var foreslått tatt bort av den høyst nødvendige bevilgninga til Grytøy-prosjektet.

Men da komitemøtet var slutt i går, hadde Grytøy-delegatene fått et positivt vedtak fattet med fem mot fire stemmer.

100 millioner

Også Grytøy-prosjektet er blitt dyrere enn tidligere beregnet. Nå er det lagt opp en kalkyle med totale kostnader på 100 millioner kroner. Disse utgiftene fordeles med henholdsvis 20, 50 og 30 prosent på kommune, stat og fylke. Fordelingsnøkkelen vitner om at dette er et spleiselag som var helt nødvendig å få i havn for å kunne realisere prosjektet.

-Fylket legger altså inn åtte millioner mens Harstad kommune bidrar med 12 millioner. Det betyr at vi har 20 millioner i boks. Vi er glade og ser fram til oppstart på anleggsarbeidet på Grytøya i 2008, sier Noralf Leitring. Han regner med at øyfolket vil være fornøyd med den siste utviklinga i saken.