33 senger sendt til Guinea

En overlykkelig Regina Aba takker alle som har gitt penger til sykesengeprosjektet hennes i hjemlandet Guinea.

IMPONERT: Marianne Bremnes er full av beundring for initiativet Regina Aba har tatt for å bedre forholdene for ebolasyke mennesker i hjemlandet sitt Guinea.  

nyheter>>

Tirsdag i forrige uke gikk en egen kontainer med ialt 33 sykesenger fra Harstad til hovedstaden Conakry. Om tre uker setter Regina seg på flyet til Guinea for å forsikre seg om at sengene kommer frem som planlagt og blir brukt ved ebolaavdelingen ved sykehuset.

Klær, sko og leker

– Jeg er utrolig takknemlig for alle bidragene jeg har fått. Ikke bare har folk gitt meg penger, men mange har ringt og villet gi meg klær, sko, møbler og leker til barn.

– Og så skylder jeg en spesiell takk til ordfører Marianne Bremnes som har engasjert seg ekstra stekt i denne saken og som bidro fra kommunenes side med de siste 16.000 kronene som gjenstod for at jeg kom i mål med kostnadene med å sende sengene til Guinea, sier Regina.

Enormt behov

Selv om Ebolautbruddet i flere afrikanske land syntes å være på retur, er det fortsatt mange sykehus som sliter med dårlig eller mangelfullt utstyr for behandling av de som fortsatt er syke. Regina akter derfor å fortsette sitt påbegynte prosjekt for å bedre forholdene ved sykehuset i hovedstaden.

– Behovet er enormt. Via familie og venner har jeg kartlagt de mest alvorlige manglene ved sykehuset i Conakry. At pasienter som er under ebolabehandling ikke har egne sykesenger å ligge, er ille.

Kartlegge

– Mange ligger på fuktige og kalde murgulv, derfor er målet mitt med denne aksjonen at ebolaavdelingen skal få senger til pasientene. Så vil jeg forstette arbeidet med å samle inn ulikt utstyr til andre avdelinger ved sykehuset etter hvert. En av grunnene til at jeg velger å reise nedover i tillegg til å følge sengene, er at jeg med selvsyn får kartlagt de mest prekære behovene for så å se hva jeg kan bidra med fremover, sier Regina.

Ønsker å backe opp

Ordfører Marianne Bremnes legger ikke skjul på at hun er imponert over jobben Regina Aba har lagt ned i dette prosjektet.

– Det er rett og slett fantastisk at det finne slike personer som henne. Harstad kommune ønsker derfor å backe opp dette initiativet med å hjelpehenne med de siste midlene hun manglet for å få sendt sykesengene til Guinea. Tenk at gamle senger som vi hadde tenkt å kaste, nå kommer til nytte og kan bidra til et bedre liv for mange mennesker. Rett og slett et beundringsverdig initiativ, mener ordføreren.