Funn kan stoppe bru

Gravrøysene fra jernalderen som ble gravd frem på Kveøya i sommer, kan stoppe den nye bruforbindelsen.
nyheter>>

KVÆFJORD: Sjokk-nyheten spredte seg som ild i tørt gress på den grønne øya i går. En av grunneierne, Terje Johnsen sier til Harstad Tidende at dette er et slag i ansiktet på øyas befolkning. Ingen hadde trodd at utgravningene som ble foretatt i åkerjorda på Kveøya skulle få slike konsekvenser.Fornminner

Det handler om fornminner og kulturvern, og spørsmålet er om man vil søke om dispensasjon fra kulturminneloven for å få anlagt brua og komme i land på Kveøya med traseen etter planen. Riksantikvaren må i så fall avgjøre en søknad om dispensasjon.

Funnene på Kveøya er uansett så historiske og spesielle at det vil kunne forpurre planene for Kveøybrua og bety mange års forsinkelser. Dessuten blir det ekstra kostnader som fylket må dekke fordi dette gjelder en fylkesvei-strekning.

Konservator og arkeolog Ragnhild Myrstad ved kulturvernetaten i Troms fylkeskommune ledet feltarbeidene på Kveøya i sommer. Hun har følgende kommentar til Harstad Tidende:Jernalder-funn

– Utgravningene avdekket 10 gamle gravrøyser og stolpehull samt ildsteder etter to-tre hus. Også gamle ardspor - eller plogspor - er kommet for dagen. Funnene ble gjort fra sjøen og helt opp til der veien går i dag på Kveøya, ei strekning på 300-350 meter. Forutsetninga for å få lov til å gjøre inngrep i dette området, er at man får dispensasjon og dette må altså avgjøres av Riksantikvaren, forteller Ragnhild Myrstad.

Hun påpeker at det er unike historiske funn som er gjort på Kveøya. Vi snakker om de første og trolig eneste husene fra jernalderen i hele Kvæfjord kommune, som befinner seg her.

– Vi har samarbeidet med Statens Vegvesen og de har hele tida vært klar over hva som kunne komme for dagen, sier Myrstad.Utgravninger neste år

Feltarbeiderne som jobbet på Kveøya i sommer har bare påvist funnstedene og merket disse. Nå går saken videre til Tromsø Museum, som vil starte større utgravninger på Kveøya neste sommer.

– Så fort vi finner strukturer etter graver eller gjør funn, må vi varsle Tromsø Museum som deretter går videre og foretar videre undersøkelser, forklarer Ragnhild Myrstad.

De historiske funnene på Kveøya er foreløpig ikke nærmere datert og tidfestet. Det vil trolig skje når Tromsø Museum jobber videre og foretar grundigere utgravninger i området.