Slik kan nye Harstad kommune bli i framtiden

En slagkraftig nordnorsk kommune med trettiseks tusen innbyggere.

Ikke akkurat nytt territorium, men en stor kommune i nord ligger det an til at Harstad blir.   Foto: Grafikk: Knut Godø

Marianne Bremnes tror veldig sterkt at sju kommuner i Sør-Troms og Nordre Nordland kan bli en råsterk nornorsk kommune.  Foto: Frank R. Roksøy

Ikke akkurat nytt territorium, men en stor kommune i nord ligger det an til at Harstad blir.   Foto: Grafikk: Knut Godø

nyheter>>

Det er hva Harstad-ordfører Marianne Bremnes begynner å skimte i langsiktet.

Sju kommuner i Sør-Troms og Nordre Nordland har begynt langspurten.

Om temmelig nøyaktig ett år utgår fristen for å beholde tilskudd brukt i arbeidet for kommunesammenslåing. I et fellesmøte tirsdag ble de sju ordførerne enige om å fortsette arbeidet.

Bremnes anser møtet som en milepæl i retning av en framtidig kommune hvor sju samler seg til én. En felles prosjektplan ble vedtatt.

- Vi har jobbet i det stille et års tid, sier ordfører Marianne Bremnes. Med «vi» mener hun - foruten seg sjøl - ordførerne i Kvæfjord, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Ibestad og Lødingen. Bremnes er leder for styringsgruppa. I tida framover kommer en rekke samla møter for å avklare retning og fart på samlingsprosjektet.

Raus kommune

- Flere har allerede avklart spørsmålet, og har bestemt seg for at Harstad er det naturlige tilknytningspunktet. Andre vurderer ennå flere alternativer. Diskusjonen går rundt politikk, økonomi og organisering. Det overordnede er uansett at skal vi ha gode tjenester for skole, barnehage, eldreomsorg og tilrettelegging for næringsvirksomhet, sier Bremnes.

Hver enkelt kommune har ulikt utgangspunkt. Harstad har høy gjeld, men stabile forhold i økonomien. Andre kommuner har mindre gjeld, men et mer sårbart bilde ellers.

- Det er ikke slik at Harstad bare kan lene seg tilbake og ta i mot det vi får. Vi ønsker å framstå som en raus kommune med konstruktive og aktive planer og tanker om et livlig og levekraftig distrikt. Dør distriktet sliter vi.

Flytter grensa

Om de sju kommunene slår seg sammen kommer fylkesgrensa til å flytte, fastslår Bremnes. Troms blir større, mens Nordland blir mindre. Men hvor langt sørover den flytter, er langt fra avklart.

Hvis nordlandskommunene Lødingen, Evenes og Tjeldsund slår seg sammen med Harstad ligger en flytting av grensa opp i dagen. Men det trenger ikke stoppe der.

- Jeg håper grensa flytter så langt sør at Narvik blir en by i Troms. Det har både Narvik og vi godt av, sier Bremnes.

Hun mener det ikke er aktuelt å slå sammen Harstad og Narvik, og dermed bli en stormakt nordpå.

- Man kan alltids leke med tanken om å slå sammen Harstad og Narvik, og de respektive omliggende kommunene. Men det er ikke noe jeg tror særlig på.- To bysentra i hver sin ende av en kommune er ikke gunstig, det finnes det forskning på. Jeg tror mye mer tro på et rikt og fruktbart samarbeid med Narvik, sier Harstad-ordføreren.

Storby-Harstad

Relativt nytt er at Lødingen begynner å bli klarere i sin orientering mot Harstad, sjøl om et Vesterålen-alternativ ennå ikke er dimittert. Kvæfjord var tidlig klar for Harstad, Ibestad er også avklart. ETS-kommunene har enda noe avklaringarbeid gjenstående, men Harstad-alternativet står mer og mer klart.

Hvis alle sju kommunene blir enige om å slå sammen pjaltene sine, kommer nye Harstad kommune ut som den tredje største i Nord-Norge, med 35 871 innbyggere. Forutsatt naturligvis. Det er et tall Bremnes liker å tenke på.

- Et innbyggertall som utgjør en stor, slagkraftig enhet. En by som er halvparten så stor som Tromsø, i stedet for bare en tredel så stor. Joda. Greit å tenke på, det.