Tore Hunds rike blir større

Det er mange spørsmål som skal besvares i arbeidet med vikingskipet på Bjarkøy.

Illustrasjon: Design og 3D-visualiseringer Alvin Jensvold, Esten Jensvold, Benoni Jensvold 

Illustrasjon: Design og 3D-visualiseringer Alvin Jensvold, Esten Jensvold, Benoni Jensvold 

nyheter>>

Arbeidet med forprosjektet til etableringen av et opplevelsessenter på en molo på Bjarkøy er godt i gang og allerede er det klart at det planlagte bygget, et vikingskip plassert opp-ned, blir større enn det Tore Hund selv opererte med. 

– Skipet blir litt større enn de målene man antar skipet var, 35 meter langt og 10-15 meter bredt. Hele bygget blir på cirka 60 meter, forteller prosjektleder Nina Dons-Hansen i Sør-Troms regionråd.

Forprosjektet eies av Harstad kommune med regionrådet som prosjektleder. Troms fylkeskommune støtter også dette.

Om størrelsen synes å være avklart er det en rekke andre spørsmål som må besvares før realisering.

– Målet er nå å finne ut hvordan dette skal finansieres, hvem som skal eie bygget, hvordan det skal driftes og hvordan historien skal fortelles, sier Dons-Hansen.

Plasseringen er imidlertid ganske avklart. Først tenkte man at senteret skulle plasseres på nausttuftene i Nergården, der man antar at Tore Hunds egne stornaust engang sto. Men så kom Riksantikvaren med et innspill.

– Vi utreder nå muligheten for at det kan plasseres på moloen i Nergårdsvika på Bjarkøy, sier prosjektlederen.

Og hele bakgrunnen for planene er denne:

– Tore Hunds historie er viktig og må frem i lyset. Den er en del av vår nasjonalhistorie, sier Nina Dons-Hansen.