Naust flyttes

Det verneverdige naustet i Ervika skal flyttes. Inntil den nye tomta er klar blir det gamle bygget lagret i nærheten.

Den nye tomta ligger ned til venstre ved sjøen. 

Naustet som skal flyttes i Ervika 

nyheter>>

I dag tirsdag skal det gamle naustet etter planen flyttes. Naustet må flyttes i forbindelse med byggingen av den nye riksvei 867 mellom Bergseng og Ervik.

Bygget er ærklært verneverdig av avdelingen for kulturvern ved Troms Fylkeskommune.

Annleggsleder Roger Mo ved Harstad Maskin opplyser at det er Harstadbygg som har oppdraget med den praktiske delen av jobben.

Naustet vil etter hvert bli plassert på et nes ca 70 meter fra der det nå ligger. Tomta der er imidlertid ennå ikke klargjort, så bygget vil bli mellomlagret i nærheten.

Det gamle naustet veier opp mot 25 tonn. Roger mo sier det alltid er en viss risiko ved slike løft, men håper selvfølgelig det gamle bygget henger sammen under løftet.

Harstadbygg har gjort forsterkninger så godt som det lar seg gjøre for å sikre det gamle byggverket.