Ivar L. Paulsen"/>

Varaordfører Hanne C.S. Iversen

Fremskrittspartiets Hanne C.S. Iversen blir varaordfører i Harstad de kommene fire årene.

Hanne C.S. Iversen blir varaordfører i Harstad. 

nyheter>>

I en pressemelding fra Helge Eriksen skriver han at Høyre, Frp, Venstre og KrF, som til sammen har 22 mandater av 43 i det nyvalgte kommunestyret, er enig om et valgteknisk samarbeid som sikrer flertall.

Senterpartiet valgte å trekke seg fordi de ikke fikk gjennomslag for at de skulle ha varaordføreren. Varaordføreren blir dermed Hanne C.S. Iversen fra Frp.

- Når vi ikke fikk varaordføreren valgte vi å gå i opposisjon i stedet for å bli sittende som et gissel for Fremskrittspartiet og deres politikk. For det er helt klart at fremskrittspartipolitikken kommer til å prege Harstad framover, sier en skuffet Noralf Leitring i Sp.

Etter at Sp trakk seg fra forhandlingene, ble det klart at leder i omsorgskomiteen skal komme fra Frp, leder i oppvekst fra KrF, leder i samfunn/næring/kultur fra Høyre og leder i planutvalg fra Venstre.

Ifølge Helge Eriksen fortsetter forhandlingene om en felles politisk erklæring.