Inspirerer asylsøkere med juksastevne

- Kan være et lyspunkt i en hverdag som ellers tidvis kan være vanskelig.

UT PÅ SJØEN: Hans Erik Myreng demonstrerer havfiskestenger for beboerne på Harstad mottak. 

Utror. Tjuefem båter på tur ut i Vågsfjordbassenget for å prøve fiskelykken.  Foto: Tormod Windsrygg

DELING: Håpet er å dele folkefesten med beboerne på Harstad mottak.   Foto: Harstad Tidende

nyheter>>

Sommerens juksastevne på Lundenes vil vise integrering i praksis og har invitert beboerne på Harstad mottak til å oppleve ramsalt kystkultur og folkelig engasjement på Grytøya.

- Ønsket er å skape sterke bånd mellom lokale fastboende og asylsøkerne som er ny, både i landet og i nærmiljøet. Gjennom å presentere en mangeårig tradisjon og kultur er tanken bak prosjektet å vise at lokal innsats og engasjement gir grunnlag for integrering, heter det i ei pressemelding om arrangementet.

- Veldig hyggelig at vårt initiativ blir så godt mottatt og at juksastevne kan være et lyspunkt i en hverdag som ellers tidvis kan være vanskelig, sier Mona Sofie Hammer og Arne Johan Norheim i arrangementskomiteen.

- Vi følte vi fikk formidlet noe av den gode opplevelsen det er å være med på juksastevne. Nettopp det folkelige og maritime med vårt arrangement virket å være noe som engasjerte de over 30 fremmøtte på asylmottaket. For oss som arbeider med juksastevne er det flott at gleden juksastevne gir oss, kan deles med våre nye landsmenn.

Gjennom tre tiår har juksastevnet utviklet seg, og de siste par årene har arrangementet vært besøkt av rundt 1500 personer. Valgkampåpning, topptur, familiearrangement, gårdsmarked, havets festbord, konserter og bygdefest på lørdagskvelden står på programmet. Men fiskekonkurransen og arrangementene i havna på lørdag er essensen i arrangementet.

Mottaksbeboerne får det meste gratis. De får kyndig veiledning av lokal kjentmann og fiskeguider. 

Mottaksleder Eli Skoglund er veldig glad for initiativet fra Grytøya. Hun understreker at beboerne får oppleve deltagelsen som et kjærkomment avbrekk i hverdagen. 

Juksastevnet arrangeres 23. til 26. juli.