- En energirevolusjon

Ibestad kommune sparer store summer på å være grønn.

Ibestads eiendommer er fri for fossile brennstoffer. Det sparer kommunen mye penger på.  Foto: Ibestad kommune

nyheter>>

Da kommunen vinteren 2013 erklærte seg selv for «grønn» kommune og helt fri for bruk av fossile brennstoffer i sine bygg, var også håpet å spare penger.  Bygget som fjernet siste rest av oljefyring ble samtidig et kommunalt eksperiment for å prøve en løsning fra Polar Energi.  Selskapet antydet besparelser på inntil 300.000 kroner per år.

– Nå er dommen klar, alle målere er avlest, alle kalkulatorer er funnet frem og det viser seg at kommunen har spart nøyaktig 448 309,12 kroner det første driftsåret, heter det i ei pressemelding fra Polar Energi. 

Dette er en reduksjon av byggets utgifter til oppvarming med hele 56,3 prosent i forhold til dagens utgifter. 

– Vi mener vår industriløsning er et glimrende alternativ til andre produkter innen drift og oppvarming da den er billigere i anskaffelse, gir store driftsbesparelser og er svært driftssikker. Det er ikke så mange alternativer som kan reklamere med 5-6 ganger så mye energi ut som det som «puttes inn», sier Lars Hansen i Polar Energi.