TFDS større på buss

TFDS blir større på buss gjennom sin store eierpost i TIRB. Rutebusselskapet har nemlig i dag inngått avtale om å kjøpe 88,9 prosent av aksjene i Tromsbuss AS.
nyheter>>

Dette kommer det fram av en pressemelding fra TFDS tirsdag formiddag.

Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA (TFDS) har siden månedsskiftet oktober/november i år eiet 59,1 prosent av aksjene i Troms Innland Rutebil AS(TIRB). TIRB inngår dermed som datterselskap i TFDS-gruppen. TIRB har i daginngått avtale om å kjøpe 88,9 prosent av aksjene i Tromsbuss AS. Selger av aksjene er Tromsø kommune. Etter kjøpet eier TIRB 100 prosent av aksjene iTromsbuss. TIRB har betalt 75,5 millioner kroner for aksjene som nå kjøpes.

Som majoritetsaksjonær i TIRB har TFDS-gruppen fulgt opp strategien om å satse ytterligere på landbaserttransport innenfor kjerneområdet; Kollektivtransport.

Denne posisjonen styrkes ytterligere ved at Tromsbuss nå blir et heleid datterselskap av TIRB.

Kjøpet vil styrke TIRB som et viktig nordnorsk transportkonsern, og det regnes med at oppkjøpet av Tromsbuss vil føre til økt verdiskapning som følge avstordriftsfordeler på flere områder.

Etter en rekke år med stabil vekst og inntjening står TIRB sterkt økonomisk. I 2003 hadde konsernet en omsetning på 218 millioner kroner. Resultat før skatt var 16 millioner kroner. Selskapet har en sunn økonomi med en egenkapitalandel på 74 % ved siste årsskifte. Ved utgangen av 2003 hadde konsernet 299 årsverk. Tromsbuss hadde i 2003 en omsetning på 144 millioner kroner, mens driftsresultatet var på 10 millioner. Resultat før skatt var 7 millioner kroner. Ved utgangen av 2003 sysselsatte Tromsbuss 254 årsverk.