Ivar L. Paulsen"/>

Norske nettaviser samlet

Avis i Skolen åpner tirsdag nettstedet www.avis-nett.no med en samlet oversikt over norske nettaviser.
nyheter>>

– Nettsidene er laget med sikte på pedagogisk bruk i skolen og voksenopplæring, men vil også være av interesse for andre brukere av nettaviser, sier Jan Vincens Steen, leder for Avis i Skolen.

Nettstedet gir oversikt over cirka 190 norske nettaviser, og har pekere til disse.

– Det er første gang det er laget en slik samlet oversikt for allmen bruk. På hjemmesiden kan man følge hovednyhetene i tre medier samtidig, og fra nettavisoversikten har en tilgang til ca 80 av disse mediene, opplyser han.

– På samme måte som Avis i Skolen siden 1970 har utarbeidet undervisningsmateriell og tilbudt pedagogiske aktiviteter med aviser som tema, skal dette nettstedet gi innføring i og oversikt over norske nettaviser. Vi ønsker å bidra til et bevisst og aktivt forhold til både papir- og nettaviser, sier Steen.

Det pedagogiske opplegget inkluderer blant annet en enkel «avisgenerator,» en mal for oppsett, skrifttyper og tekststørrelser, der elevene kan lage sin egen avis med tre utvalgte nyheter som de redigerer og velger illustrasjoner til.

De første norske nettavisene ble etablert i 1995. I 1998 passerte antallet 100, og det er nå flere nettaviser enn dagsaviser i papirutgave. Det siste året har det kommet til flere nye, slik at det nå mer enn 250.