ETS kan bli egen kommune

Felles formannskapsmøte mellom Evenes, Tjeldsund og Skånland i dag.

FELLES MØTE: Felles formannskapsmøte i ETS i dag. Kommunereformen er hovedtema. Foto: Hans Viktor Øye 

nyheter>>

Formannskapene er i dag enige om at de går videre for å utrede en sammenslåing av de tre kommunene til én. Utredningen skal legges frem i mars, og endelig vedtak er ventet før sommerferien.

Det skal også gjennomføres samtaler med Harstad og Narvik kommuner. Møtet med Harstad blir 2. desember.

Denne uka blir hektisk uke for politikerne i Evenes. I tillegg til dagens formannskapsmøte, skal det også gjennomføres fire folkemøter om kommunesammenslåingen.

Rådmann Steinar Sørensen i Evenes understreker at det er nå folket har sin besøkelsestid for å si sin mening om framtiden.

- Vi har mange gode alternativer til framtidig kommunetilslutning. For politikerne vil det derfor være best å få et klart og tydelig råd, slik at den beslutningen de tar er godt forankret i befolkningen. Derfor er det særdeles viktig å møte opp og si sin mening, sier Sørensen.